"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

"Żywiecki Raj" na Pikniku Para…

9 czerwca 2019 r. - w słoneczne niedzielne popłudnie "Żywiecki Raj" promował swoje działania na V Pikniku Parafialnym organizowanym przez Parafie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. 100 osób...

Czytaj więcej

Relacja z wydarzeń realizowanych z …

To był intensywny weekend dla "Żywieckiego Raju"! W ramach swojego stoiska na Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Łodygowicach LGD "Żywiecki Raj" przygotowało degustacje miodów tradycyjnych Ziemi Żywieckiej, krzyżówkę z nagrodami...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka z "Żywieckim Rajem…

Zapraszamy w dniu 2 czerwca 2019 r. na boisko LKS "Słowian" w Łodygowicach na imprezę z okazji Dnia Dziecka!

Czytaj więcej

Uwaga!!! Nowe Granty, spotkanie 16 maja …

Spotkanie dla podmiotów zainteresowanych realizacją zadań w ramach projektów grantowych

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 21.05.201…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 21 maja 2019 r. (tj. wtorek) I termin: godz. 14.00, II termin: godz. 14.15. Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w...

Czytaj więcej

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – podpisane zostały umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach projektu grantowego Kultura gór „Żywieckiego Raju”. Zachęcamy zatem do udziału w imprezach i warsztatach. Poniżej publikujemy Kalendarz imprez w których będzie można wziąść udział.

1. "FolkerFest"

13 lipca 2018 rok, Żywiecki Rynek

Cel wydarzenia: propagowanie muzyki folkowej z różnych regionów w ramach Festiwalu FOLKER FEST. Kultywowanie tradycji regionalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego i podtrzymanie muzycznej kultury rodem z Żywiecczyzny. Podczas imprezy wystąpią artyści regionalni - amatorzy (2 kapele góralskie) oraz profesjonaliści (1 kapela góralska i 1 zespół folkowy).

Stowarzyszenie Miłośników Oscypka

2. Pewel Forever Festiwal

27-29 lipca 2018 rok, Pewel Mała

Cel wydarzenia: popularyzowanie amatorskich zespołów muzycznych wykonujących muzykę rockową opartą między innymi na inspiracjach muzyką górali żywieckich oraz pokazanie, że muzyka może łączyć i łączy pokolenia. A zarazem zachowanie dziedzictwa kulturalnego obszaru LGD "Żywiecki Raj" poprzez wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w nowych aranżacjach muzycznych trafiających do młodzieży, jako nowe formy przekazu.

Stowarzyszenie „Zwyczajni”

3. "PRZEGLĄDACKA 2018"

04 sierpnia 2018 rok, Karczma "U PUTINA" w Międzybrodziu Żywieckim ul. Beskidzka 14

Cel wydarzenia: popularyzowanie muzyki ludowej, inspirowanie dzieci i młodzieży do gry na tradycyjnych oraz własnoręcznie stworzonych instrumentach: piszczałkach, gajdach, dudach, heligonkach, ptaszkach, okarynach, fujarkach, gęślach, trombitach, liściach i innych.

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne "Roztoka”

4. WAWRZYŃCOWE HUDY

4 i 5 sierpnia 2018 rok, Amfiteatr "Pod Muńcołem" w Ujsołach

Cel wydarzenia: podtrzymanie tradycji budowania i palenia tradycyjnej lokalnej Hudy. Równolegle odbędą się również warsztaty budowania Hudy, koronczarskie i bibułkarskie. Wydana będzie publikacja (1000 sztuk) okolicznościowa traktująca o genezie i technice powstawania "hud" w kontekście historycznym

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach

5. LETNIE rękodzieła, (w ramach projektu: Moja pasja, moje życie)

1-30 sierpnia 2018 rok, GOK w Rajczy oraz świetlice środowiskowe w Rycerce Górnej, Soli, Soli Kiczorze i Zwardoniu

Cel wydarzenia: poprzez przeprowadzenie warsztatów malarstwa na szkle, bibułkarstwa, hafciarstwa, rzeźby w drewnie, zdobienia pierników podtrzymywanie i ożywianie lokalnych tradycji. Na zakończenie zajęć we wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy odbędzie się wystawa podsumowująca projekt.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy

6. Warsztaty Ceramiczne (w ramach projektu: "Nasza mała ojczyzna, nasz dom")

Sierpień 2018 rok, Pracownia Ceramiczna KAMELO Patrycja Styrna, ul Cicha 16, Szczyrk

Cel wydarzenia: poprzez organizację warsztatów projekt zakłada aktywizację, integrację osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie umiejętności i kompetencji osób niepełnosprawnych, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny polegające na wspólnym muzykowaniu, gotowaniu, tworzeniu sztuki oraz poznawaniu nowych miejsc. Takie działania pozwolą poznać tradycje regionu, a także wzmocnią integrację niepełnosprawnych mieszkańców ze społeczeństwem lokalnym

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda"

7. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny poprzez promocje tradycyjnej kuchni Żywieckiej.

Lipiec/sierpień/wrzesień 2018 rok, Mini Gastro Jadłodajnia, ul. Fabryczna 5, Żywiec, BINOC Łodygowice ul. Nad Żylicą 2

Cel wydarzenia: poprzez realizację wykładów i zajęć warsztatowych na temat szeroko rozumianej tradycji kulinarnej, zachowanie i kultywowanie dziedzictwa Żywiecczyzny. (Zajęcia podzielone na bloki tematyczne: mąka, kasze, rośliny, mleko, grzyby, owoce, dziczyzna, mięso zwierząt rzeźnych. Każde warsztaty poprzedzać będzie wykład, teoretyczne wprowadzenie do tematu, przeprowadzone przez wykwalifikowanego prowadzącego.)

Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku

 

8. Tradycje i zwyczaje związane z niebem na Żywiecczyźnie.

Lipiec/sierpień/wrzesień 2018 rok, Sala wielofunkcyjna z biblioteką (Sopotnia Wielka 298) i/lub sala konferencyjna w siedzibie POLARIS-OPP (Sopotnia Wielka 174)

Cel wydarzenia: ukazanie, że na Żywiecczyźnie istnieją tradycje związane z niebem, jego obserwacją i bezpośrednim wpływem na życie ludzi, poprzez spotkania literacko-warsztatowe nt. nieba w kulturze regionu, prelekcje i zajęcia nt. powiązań nieba z kulturą prowadzone przez specjalistę, pokazy teleskopowe nieba.

Fundacja Satelitarna Polarisu

9. Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Czernichów - Tresna (Koncert po mszy świętej)

12 sierpnia 2018, Kościół w Czernichowie

Cel wydarzenia: zaprezentowanie instrumentów zakupionych dzięki dofinansowaniu w ramach projektu grantowego Kultura gór ”Żywieckiego Raju”.

Ochotnicza Straż Pożarna Czernichów - Tresna

10. Beskidzkie kulinaria

Listopad/grudzień 2018 rok, Kościół oraz Dom Ludowy w Trzebini

Cel wydarzenia: przybliżenie tradycji i kultury Beskidu Żywieckiego poprzez organizację kiermaszu oraz warsztatów kulinarnych o tematyce bożonarodzeniowej. Uatrakcyjnieniem projektu będzie również koncert świąteczny w wykonaniu Chóru Gospel z Łękawicy, Gospel God’sway.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzebinia "TRZEBINKA" w Trzebini

11. Międzypokoleniowe Warsztaty Muzyki Gospel

19 - 21 październik 2018 rok, Dom Ludowy w Trzebini, Kościół w Trzebini

Cel wydarzenia: poprzez organizację Warsztatów Muzyki Gospel i Regionalnej pokazanie, że muzyka łączy pokolenia. A przez wspólny śpiew, taniec, wzajemne wsparcie i motywację rozwija więzi społeczne.

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Trzebini

12. Wydanie zestawu promocyjno-edukacyjnego „Sekrety Żywieckiego Raju („Trójbój Beskidzki”)

Lipiec/październik 2018, GOK Świnna

Cel wydarzenia: to edukacja regionalna i promocja zasobów kulturowych i przyrodniczych występujących na terenie działania LGD "Żywiecki Raj". Zadanie ma na celu również, stworzenie możliwości wykorzystania wolego czasu na naukę poprzez zabawę, zarówno w gronie rówieśników jak i na spotkaniach międzypokoleniowych. Zadanie polega na stworzeniu zestawu gier o regionalnym charakterze edukacyjno-promocyjnym. W skład tego zestawu wejdą trzy gry o różnym charakterze oparte na wzorcach typu memory, duble, domino. Elementami poszczególnych gier będą wizualizacje-fotografie, piktogramy, ideogramy;- najciekawszych turystycznie i przyrodniczo miejsc na ternie LGD (zabytki, pomniki przyrody), - tradycyjnych instrumentów ludowych ( fujarki, piszczałki, okaryny, dudy itp.), - tradycyjnych sprzętów gospodarstwa pasterskiego (putnie, skopce, logi itp.) -elementów strojów ludowych

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej

13. Wyposażenie Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego "Roztoka" w góralskie stroje regionalne.

Lipiec/grudzień 2018 rok

Cel wydarzenia: stworzenie przestrzeni dla działań umożliwiających kultywowanie tradycji i zwyczajów górali żywieckich wśród mieszkańców przed 30 rokiem i po 50 roku życia poprzez zakup strojów górali żywieckich.

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne "Roztoka"

14. "Harcerstwo w Beskidach - dbając o to co było i co przed nami"

Lipiec/grudzień 2018 rok

Cel wydarzenia: otwarcie dzieci i młodzieży na naszą lokalną historię i tradycję oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez wydanie książki pt. "Na harcerskim szlaku", zorganizowanie Rajdu Górskiego oraz spotkania z seniorami podczas promocji w/w publikacji.

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC WĘGIERSKA GÓRKA
UL.ZIELONA 42, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

 

15. Kultura gór "Żywieckiego Raju" „Etno-kreacja: sztuka lepienia z gliny

wrzesień/grudzień 2018

Cel wydarzenia: podnoszenie poziomu kultury, świadomości i szacunku do tradycji poprzez przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat rodzimej kultury - sztuki ludowej Żywiecczyzny. Tematem projektowanych warsztatów ceramicznych jest sztuka ludowa regionu Żywiecczyzny, ujęta w nowoczesnym wydaniu pojęcia etnodizajnu, czyli skonfrontowanie uczestników warsztatów z zasadami nowoczesnego projektowania w oparciu o tradycję. (Etnodizajn to najkrócej rzecz ujmując przekładanie języka sztuki z dawnej na współczesny i o tym właśnie stanowi istota projektu. Nauka projektowania, czyli próba nowego spojrzenia na tradycję i konsekwentna tego realizacja).

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pewli Ślemieńskiej "MICHAEL"

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji