"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

„Nie bój się pomagać - ratuj życie, to p…

Projekt złożony przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "żywiecki Raj" w II etapie programu "Decydujesz, pomagamy"

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców, poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD propozycje zmiany kryteriów wyboru.

Czytaj więcej

Prośba o wypełnienie ankiety

W związku z planowaną coroczną ewaluacją podejmowanych przez nas działań, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - edycja…

Spotkanie informacyjne dotyczące Programów: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (edycja 2019) oraz Rozwój Organizacji Obywatelskich, za nami.

Czytaj więcej

Spotkanie „Fundusze na rozpoczęcie dzia…

Zapraszenie na BEZPŁATNE Szkolenie „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej", organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej

 

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – podpisane zostały umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach projektu grantowego Kultura gór „Żywieckiego Raju”. Zachęcamy zatem do udziału w imprezach i warsztatach. Poniżej publikujemy Kalendarz imprez w których będzie można wziąść udział.

1. "FolkerFest"

13 lipca 2018 rok, Żywiecki Rynek

Cel wydarzenia: propagowanie muzyki folkowej z różnych regionów w ramach Festiwalu FOLKER FEST. Kultywowanie tradycji regionalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego i podtrzymanie muzycznej kultury rodem z Żywiecczyzny. Podczas imprezy wystąpią artyści regionalni - amatorzy (2 kapele góralskie) oraz profesjonaliści (1 kapela góralska i 1 zespół folkowy).

Stowarzyszenie Miłośników Oscypka

2. Pewel Forever Festiwal

27-29 lipca 2018 rok, Pewel Mała

Cel wydarzenia: popularyzowanie amatorskich zespołów muzycznych wykonujących muzykę rockową opartą między innymi na inspiracjach muzyką górali żywieckich oraz pokazanie, że muzyka może łączyć i łączy pokolenia. A zarazem zachowanie dziedzictwa kulturalnego obszaru LGD "Żywiecki Raj" poprzez wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w nowych aranżacjach muzycznych trafiających do młodzieży, jako nowe formy przekazu.

Stowarzyszenie „Zwyczajni”

3. "PRZEGLĄDACKA 2018"

04 sierpnia 2018 rok, Karczma "U PUTINA" w Międzybrodziu Żywieckim ul. Beskidzka 14

Cel wydarzenia: popularyzowanie muzyki ludowej, inspirowanie dzieci i młodzieży do gry na tradycyjnych oraz własnoręcznie stworzonych instrumentach: piszczałkach, gajdach, dudach, heligonkach, ptaszkach, okarynach, fujarkach, gęślach, trombitach, liściach i innych.

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne "Roztoka”

4. WAWRZYŃCOWE HUDY

4 i 5 sierpnia 2018 rok, Amfiteatr "Pod Muńcołem" w Ujsołach

Cel wydarzenia: podtrzymanie tradycji budowania i palenia tradycyjnej lokalnej Hudy. Równolegle odbędą się również warsztaty budowania Hudy, koronczarskie i bibułkarskie. Wydana będzie publikacja (1000 sztuk) okolicznościowa traktująca o genezie i technice powstawania "hud" w kontekście historycznym

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach

5. LETNIE rękodzieła, (w ramach projektu: Moja pasja, moje życie)

1-30 sierpnia 2018 rok, GOK w Rajczy oraz świetlice środowiskowe w Rycerce Górnej, Soli, Soli Kiczorze i Zwardoniu

Cel wydarzenia: poprzez przeprowadzenie warsztatów malarstwa na szkle, bibułkarstwa, hafciarstwa, rzeźby w drewnie, zdobienia pierników podtrzymywanie i ożywianie lokalnych tradycji. Na zakończenie zajęć we wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy odbędzie się wystawa podsumowująca projekt.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy

6. Warsztaty Ceramiczne (w ramach projektu: "Nasza mała ojczyzna, nasz dom")

Sierpień 2018 rok, Pracownia Ceramiczna KAMELO Patrycja Styrna, ul Cicha 16, Szczyrk

Cel wydarzenia: poprzez organizację warsztatów projekt zakłada aktywizację, integrację osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie umiejętności i kompetencji osób niepełnosprawnych, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny polegające na wspólnym muzykowaniu, gotowaniu, tworzeniu sztuki oraz poznawaniu nowych miejsc. Takie działania pozwolą poznać tradycje regionu, a także wzmocnią integrację niepełnosprawnych mieszkańców ze społeczeństwem lokalnym

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda"

7. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny poprzez promocje tradycyjnej kuchni Żywieckiej.

Lipiec/sierpień/wrzesień 2018 rok, Mini Gastro Jadłodajnia, ul. Fabryczna 5, Żywiec, BINOC Łodygowice ul. Nad Żylicą 2

Cel wydarzenia: poprzez realizację wykładów i zajęć warsztatowych na temat szeroko rozumianej tradycji kulinarnej, zachowanie i kultywowanie dziedzictwa Żywiecczyzny. (Zajęcia podzielone na bloki tematyczne: mąka, kasze, rośliny, mleko, grzyby, owoce, dziczyzna, mięso zwierząt rzeźnych. Każde warsztaty poprzedzać będzie wykład, teoretyczne wprowadzenie do tematu, przeprowadzone przez wykwalifikowanego prowadzącego.)

Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku

 

8. Tradycje i zwyczaje związane z niebem na Żywiecczyźnie.

Lipiec/sierpień/wrzesień 2018 rok, Sala wielofunkcyjna z biblioteką (Sopotnia Wielka 298) i/lub sala konferencyjna w siedzibie POLARIS-OPP (Sopotnia Wielka 174)

Cel wydarzenia: ukazanie, że na Żywiecczyźnie istnieją tradycje związane z niebem, jego obserwacją i bezpośrednim wpływem na życie ludzi, poprzez spotkania literacko-warsztatowe nt. nieba w kulturze regionu, prelekcje i zajęcia nt. powiązań nieba z kulturą prowadzone przez specjalistę, pokazy teleskopowe nieba.

Fundacja Satelitarna Polarisu

9. Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Czernichów - Tresna (Koncert po mszy świętej)

12 sierpnia 2018, Kościół w Czernichowie

Cel wydarzenia: zaprezentowanie instrumentów zakupionych dzięki dofinansowaniu w ramach projektu grantowego Kultura gór ”Żywieckiego Raju”.

Ochotnicza Straż Pożarna Czernichów - Tresna

10. Beskidzkie kulinaria

Listopad/grudzień 2018 rok, Kościół oraz Dom Ludowy w Trzebini

Cel wydarzenia: przybliżenie tradycji i kultury Beskidu Żywieckiego poprzez organizację kiermaszu oraz warsztatów kulinarnych o tematyce bożonarodzeniowej. Uatrakcyjnieniem projektu będzie również koncert świąteczny w wykonaniu Chóru Gospel z Łękawicy, Gospel God’sway.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzebinia "TRZEBINKA" w Trzebini

11. Międzypokoleniowe Warsztaty Muzyki Gospel

19 - 21 październik 2018 rok, Dom Ludowy w Trzebini, Kościół w Trzebini

Cel wydarzenia: poprzez organizację Warsztatów Muzyki Gospel i Regionalnej pokazanie, że muzyka łączy pokolenia. A przez wspólny śpiew, taniec, wzajemne wsparcie i motywację rozwija więzi społeczne.

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Trzebini

12. Wydanie zestawu promocyjno-edukacyjnego „Sekrety Żywieckiego Raju („Trójbój Beskidzki”)

Lipiec/październik 2018, GOK Świnna

Cel wydarzenia: to edukacja regionalna i promocja zasobów kulturowych i przyrodniczych występujących na terenie działania LGD "Żywiecki Raj". Zadanie ma na celu również, stworzenie możliwości wykorzystania wolego czasu na naukę poprzez zabawę, zarówno w gronie rówieśników jak i na spotkaniach międzypokoleniowych. Zadanie polega na stworzeniu zestawu gier o regionalnym charakterze edukacyjno-promocyjnym. W skład tego zestawu wejdą trzy gry o różnym charakterze oparte na wzorcach typu memory, duble, domino. Elementami poszczególnych gier będą wizualizacje-fotografie, piktogramy, ideogramy;- najciekawszych turystycznie i przyrodniczo miejsc na ternie LGD (zabytki, pomniki przyrody), - tradycyjnych instrumentów ludowych ( fujarki, piszczałki, okaryny, dudy itp.), - tradycyjnych sprzętów gospodarstwa pasterskiego (putnie, skopce, logi itp.) -elementów strojów ludowych

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej

13. Wyposażenie Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego "Roztoka" w góralskie stroje regionalne.

Lipiec/grudzień 2018 rok

Cel wydarzenia: stworzenie przestrzeni dla działań umożliwiających kultywowanie tradycji i zwyczajów górali żywieckich wśród mieszkańców przed 30 rokiem i po 50 roku życia poprzez zakup strojów górali żywieckich.

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne "Roztoka"

14. "Harcerstwo w Beskidach - dbając o to co było i co przed nami"

Lipiec/grudzień 2018 rok

Cel wydarzenia: otwarcie dzieci i młodzieży na naszą lokalną historię i tradycję oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez wydanie książki pt. "Na harcerskim szlaku", zorganizowanie Rajdu Górskiego oraz spotkania z seniorami podczas promocji w/w publikacji.

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC WĘGIERSKA GÓRKA
UL.ZIELONA 42, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

 

15. Kultura gór "Żywieckiego Raju" „Etno-kreacja: sztuka lepienia z gliny

wrzesień/grudzień 2018

Cel wydarzenia: podnoszenie poziomu kultury, świadomości i szacunku do tradycji poprzez przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat rodzimej kultury - sztuki ludowej Żywiecczyzny. Tematem projektowanych warsztatów ceramicznych jest sztuka ludowa regionu Żywiecczyzny, ujęta w nowoczesnym wydaniu pojęcia etnodizajnu, czyli skonfrontowanie uczestników warsztatów z zasadami nowoczesnego projektowania w oparciu o tradycję. (Etnodizajn to najkrócej rzecz ujmując przekładanie języka sztuki z dawnej na współczesny i o tym właśnie stanowi istota projektu. Nauka projektowania, czyli próba nowego spojrzenia na tradycję i konsekwentna tego realizacja).

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pewli Ślemieńskiej "MICHAEL"

 

Projekt grantowy "Kultura gór Żywieckiego Raju" realizowany jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji