"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach dwóch naborów trwających w okresie od 28 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 roku tj. nabór nr 1/2017 w zakresie...

Czytaj więcej

Nabór wniosków 3/2017 w liczbach

10 maja 2017r. zakończyliśmy nabory wniosków na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 maja 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada 10 maja 2017 r. (środa) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych zarówno w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Radziechowy – Wieprz

Powierzchnia: 6486 ha

Ludność: 12 997 mieszkańców

Sołectwa: Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Juszczyna, Brzuśnik, Bystra

Strona internetowa: http://www.radziechowy-wieprz.pl

Gmina Radziechowy-Wieprz to gmina pełna wiejskich klimatów nieskażonych komercją. Znaleźć w niej można bardzo ciekawe stare domostwa, ustrojone kwiatami kaplice i kapliczki przydrożne. Centralna część gminy leży w Kotlinie Żywieckiej, zachodnia w Beskidzie Śląskim, a wschodnia – w Beskidzie Żywieckim. Znaczną część jej obszaru zajmują lasy. Biegnące przez gminę rzeka Soła oraz droga S-69 i szlak kolejowy z Żywca do Zwardonia rozdzielają ją na dwie części. W gminie Radziechowy-Wieprz wyznakowano ponad 25 km ścieżek rowerowych, biegnących przez wszystkie jej miejscowości. To stąd biorą swój początek znakowane szlaki na Baranią Górę, Skrzyczne, Magurkę Radziechowską i Wiślańską. Osoby zainteresowane turystyką religijną zobaczą w gminie mnóstwo starych kaplic i kapliczek przydrożnych, a także zabytkowy kościół św. Marcina w Radziechowach oraz kościół Nawiedzenia NMP w Juszczynie. Punktem przyciągającym wielu turystów i pielgrzymów jest góra Matyska z Krzyżem Jubileuszowym, nazywana „Golgotą Beskidów”. Matyska jest także jednym z ulubionych miejsc paralotniarzy. Na terenie gminy Radziechowy-Wieprz żyją, mieszkają i tworzą utalentowani twórcy ludowi, wśród nich Anna Ficoń – artystka ludowa, jedna z najwybitniejszych rzeźbiarek w regionie Beskidów. Jej rzeźby można oglądać w galeriach, muzeach etnograficznych oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, można również przyjechać do Wieprza, do przydomowej, małej galerii będącej izbą pracy twórczej, i obejrzeć prace, które tam zgromadziła: m.in. przedstawienia maryjne (Pieta, Madonna), chrystologiczne (Frasobliwy, Ukrzyżowanie), szopki i postaci świętych. Anna Ficoń była wielokrotnie nagradzana przez ministrów Kultury i marszałka województwa śląskiego m.in. Nagrodą Oskara Kolberga za zasługi w dziedzinie kultury. Również w miejscowości Juszczyna mieszka wielu innych twórców ludowych, np. Maria Grzegorek– bibułkarka, gawędziarka, oraz Andrzej Murański – bibułkarz, gawędziarz, zielarz. W gminie działają także zespoły regionalne: Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki” oraz Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza, które wiernie i zgodnie z tradycją prezentują taniec i muzykę, pieśni i obrzędy, zwyczaje, gwarę oraz stroje górali żywieckich.

Golgota Beskidów na Matysce w Radziechowach Pomiędzy miejscowościami Radziechowy i Przybędza koło Żywca, w południowo-zachodniej części Kotliny Żywieckiej, położone jest wzgórze Matyska (609 m n.p.m.). Stok Matyski po stronie wschodniej łagodnie opada ku niższym wzniesieniom: Jagoda i Podleszcze. Od 2001 r. Matyska stała się celem wędrówek pielgrzymów ze względu na stojący tam ogromny Krzyż Milenijny oraz ukończoną w 2009 r. drogę krzyżową z czternastoma stacjami – Golgotę Beskidów. Krzyż wykonany jest ze stali nierdzewnej, co powoduje, że w promieniach słońca lśni i jest widoczny z daleka. Został wzniesiony przez miejscowych parafian dla uczczenia Roku Jubileuszowego przypadającego na pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Ze szczytu wzgórza można podziwiać przepiękną panoramę okolicy – stąd rozpościera się widok na Bielsko-Białą, Beskid Mały, Żywiec, Jezioro Żywieckie, wiele szczytów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, w tym m.in. Skrzyczne, Babią Górę, Rysiankę, Lipowską.

 

Matyska gm Radziechowy Kopiowanie

 

Kościół pw. św. Marcina w Radziechowach Zarówno kościół św. Marcina w Radziechowach, parafia radziechowska, jak i sama wieś Radziechowy należą do jednych z najstarszych w Kotlinie Żywieckiej. Przed Radziechowami wg źródeł historycznych istniały parafie w Żywcu, Gilowicach, Cięcinie i Lipowej. Jako datę powstania parafii przyjęto rok 1390. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, a w 1590 r. był już murowany i bogato wyposażony. Zgromadzono w nim wiele cennych zabytków sztuki sakralnej. Świątynia posiada wiele cech gotyckich, potwierdzających jej wczesne pochodzenie, co uwidocznione jest szczególnie w prezbiterium. W XVII i XVIII w. kościół został przebudowany: przedłużono nawę, dobudowano kaplicę św. Izydora, a także dostawiono wieżę, co sprawiło, że obiekt zyskał wygląd barokowy. W XX w. wybudowano nawę południową. Późnogotycka figura Madonny z Dzieciątkiem z ok. 1510 r. to najcenniejszy zabytek znajdujący się w kościele. Ołtarze i figury apostołów utrzymane są w stylu barokowym.

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Juszczynie to przykład kontynuacji drewnianego budownictwa sakralnego na Żywiecczyźnie. Wezwanie kościoła dotyczy tragicznego wydarzenia z 1908 r., kiedy to miała miejsce powódź związana z oberwaniem chmury, podczas której zginęło 21 osób. Mieszkańcy zapragnęli, aby nawiedzała ich Matka Boża, opiekowała się nimi i chroniła ich przed ciężkimi klęskami, stąd inicjatywa budowy kościoła. Świątynia jest drewniana, zbudowana na kamiennej podmurówce, z zewnątrz i od wewnątrz szalowana deskami, ze sklepieniem kolebkowym zdobionym rzeźbami w kształcie dziewięćsiłu. Dach i wieża, się od południowej strony, pokryte są miedzią. Wieża jest zwieńczona hełmem, na którym umieszczono metalowy krzyż. W trójbocznym prezbiterium znajduje się główny ołtarz w stylu pseudogotyckim, a na nim drewniane rzeźbione lichtarze. W ołtarzu widnieje obraz przedstawiający Nawiedzenie NMP. Znajdują się tutaj dwa boczne ołtarze, również w stylu pseudogotyckim. W ołtarzu po lewej stoi figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w górnej kondygnacji widać św. Wojciecha nawracającego na chrześcijaństwo. W ołtarzu po prawej zaś stoi figura św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku, a w szczycie posążek Maryi z Dzieciątkiem na ręku w postawie przypominającej kontrapost gotycki.

Kapliczka pw. MB Częstochowskiej na Foksowej Kępie, Horolna przy Cesarce Kapliczka na Horolnej to miejsce, gdzie pochowani zostali górale, zbójnicy i żołnierze z oddziału królewskiego Stefana Bidzińskiego, którzy walczyli w obronie Polski przed potopem szwedzkim. W marcu 1656 r. Szwedzi bez większego oporu spalili i splądrowali część Żywca. Ze Szwedami walczyli zbójnicy, licząc na bogate łupy. Kapliczka jest domkowa, nakryta blaszanym dachem. W środku w absydzie znajduje się ołtarzyk z dwiema kolumnami, między którymi umieszczono obraz MB Częstochowskiej. Kaplica stoi przy Cesarce, czyli historycznej drodze z Żywca do Węgierskiej Górki. Kaplicę ufundował w 1868 r. Maciej Foksa.

Magurka Radziechowska znajduje się na wysokości 1108 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim. Należy do głównego grzbietu Pasma Baraniej Góry i wznosi się nad doliną Soły. Magurka na swych stokach posiada liczne wychodnie i ostańce skalne. Atrakcją dla ambitnych turystów może być również poszukiwanie rosnącej tutaj, a tak rzadkiej w Polsce wierzbownicy zwieszonej. Na wschód od szczytu rozciąga się pasmo hal zwanych wspólnie Halą Radziechowską (980––1050 m n.p.m.). Przez długie lata funkcjonował tu szałas pasterski, a górale z pobliskich wsi – Radziechów i Ciśca – wypasali owce. Z końcem XX w. pasterstwo na tym terenie zanikło, a szałas uległ zniszczeniu. Teraz, choć nieregularnie, zaczyna wracać wypas owiec na tej hali. Magurka Radziechowska jest łącznikiem licznych szlaków turystycznych, które biegną z Radziechów i Węgierskiej Górki na Baranią Górę, Skrzyczne i Malinowską Skałę. To również tędy przebiega Główny Szlak Beskidzki (czerwony), łączący Ustroń w Beskidzie Śląskim z Wołosatem w Bieszczadach.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej.

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji