"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 7 marca 2018 r. tj. środa o godz. 14.00.

Czytaj więcej

Przygotowanie dokumentacji konkursowej o…

Przed złożeniem  sprawdzamy czy wniosek o powierzenie grantu został:

Czytaj więcej

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w r…

W dniu 19 stycznia 2018 r. w sali kominkowej w Zamku w Łodygowicach przeprowadzony został warsztat refleksyjny, na temat realizacji LSR i działań LGD w 2017 roku.

Czytaj więcej

Relacja z warsztatów dotyczących projekt…

Relacja z warsztatów animacyjnych pt. "Od pomysłu do projektu". 11 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Siedzibie Stowarzyszenia miały miejsce warsztaty animacyjne pt. "Od pomysłu do projektu".

Czytaj więcej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 2 do umowy ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00007-6933-UM01210014/15 podpisana w dniu 10.05.2016 r.) tj. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem będą ogłaszane nabory wniosków.

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
EFRROW EFS EFRR EFMR
2016 I        
II 1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/0 zł

2. Konkurs ( Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/0 zł

3. Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 0 zł

     
2017 I  1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/1 890 tys.

2. Konkurs (Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/3,4 mln

3. Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 4,3 mln

     
II  1. Operacja Własna/Markowy produkt turystyczny/50 tys.

2. Operacja Własna/Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

3. Projekt grantowy/ Kultura gór „Żywieckiego Raju”/300 tys.

     
2018 I  1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/ Podejmowanie działalności gospodarczej/1 260 tys.

2. Projekt grantowy/ Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”/100 tys.

3. Projekt grantowy Dialog międzypokoleniowy/300 tys.

     
II 1. Operacja Własna/Żywieckie Ekorajdy/50 tys.

2. Operacja Własna/Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”/50 tys.

3. Projekt grantowy/ Inkubator inicjatyw lokalnych/ 300 tys.

4. Projekt grantowy/ Kampanie środowiskowe/300 tys.

     
2019 I 1. Projekt grantowy/ Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/300 tys.      
II  1.Operacja Własna/Inkubator przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

2.Projekt grantowy Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia/300 tys.

     
2020 I 1. Projekt grantowy/ Nowe formy rekreacji i wypoczynku/300 tys.      
II      
2021 I      
II      
2022 I      
II      
2023 I      
II      


 

Harmonogram naborów wniosków 15 listopada 2017 roku Pobierz PDF
Harmonogram naborów wniosków 13 stycznia 2017 roku Pobierz PDF

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji