"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

W związku ze zmianami w dokumentach prawnych dotyczących PROW, w tym Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 roku, wprowadzeniem Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów dla grantów poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 października 2017 r. tj. piątek o godz. 16.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”.

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 27.10.201…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 27 paździenika 2017 r. (tj. piątek) I termin: godz. 15.00, II termin: godz. 15.15. Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w...

Czytaj więcej

Relacja ze Szkolenia dla Beneficjentów n…

Relacja ze Szkolenia dla Beneficjentów na temat rozliczenia wniosku i zasady konkurencyjności

Czytaj więcej

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 2 do umowy ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00007-6933-UM01210014/15 podpisana w dniu 10.05.2016 r.) tj. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem będą ogłaszane nabory wniosków.

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
EFRROW EFS EFRR EFMR
2016 I        
II 1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/0 zł

2. Konkurs ( Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/0 zł

3. Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 0 zł

     
2017 I 1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/1 680 tys.

2. Konkurs ( Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/3,4 mln

Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 4,3 mln

     
II 1. Operacja Własna/Markowy produkt turystyczny/50 tys.

2. Operacja Własna/Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

3. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/980 tys.

4. Projekt grantowy/ Kultura gór „Żywieckiego Raju”/300 tys.

Projekt grantowy/ Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”/100 tys.

     
2018 I 1. Operacja Własna/Żywieckie Ekorajdy/50 tys.

2. Operacja Własna/Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”/50 tys.

3. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/490 tys.

4. Projekt grantowy Dialog międzypokoleniowy/300 tys.

Projekt grantowy/ Inkubator inicjatyw lokalnych/ 300 tys.

     
II 1.Projekt grantowy/ Kampanie środowiskowe/300 tys.      
2019 I 1. Projekt grantowy/ Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/300 tys.      
II 1.Operacja Własna/Inkubator przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

2.Projekt grantowy Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia/300 tys.

     
2020 I 1. Projekt grantowy/ Nowe formy rekreacji i wypoczynku/300 tys.      
II        
2021 I        
II        
2022 I        
II        
2023 I        
II        


 

Harmonogram naboru wniosków w ramach wdrażania

LSR LGD Żywiecki Raj na lata 2016 - 2023,

przed aktualizacją z dnia 27.02.2017

Harmonogram naboru wniosków  PW- projekt współpracy, PG- projekt grantowy, OW- operacja własna, K- konkurs

CEL OGÓLNY 1 Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszary LGD „Żywiecki Raj”
CELE SZCZEGÓŁOWE Pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców
Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców
Przedsięwzięcia 2016 2017 2018 2019 2020
II I II I II I II I II
Lokalna tożsamość LGD 1 PW          
Inkubator inicjatyw lokalnych 300tys. (10szt)               1 PG
Dialog międzypokoleniowy 300tys.  (10szt)       1 PG        
Aktywizacja i integracja społ. z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społ. 300tys. (10 szt.)  

1 PG

           
Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej 50tys. ( 2szt)  

1 OW

           
Inkubator przedsiębiorczości lokalnej 50tys. (1 szt.)             1 OW  
Podejmowanie działalności gospodarczej 3,15 mln

K 700tys.

(10szt)

K

980tys.

(14szt)

K

980tys.

(14 szt)

 K 490tys.

(7 szt)

       

Rozwój działalności gospodarczej 3,45 mln

K 1 mln

(5szt)

K 2 ,4 mln

(10szt)

           


CEL OGÓLNY 2 Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”
CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”
Podniesienie świadomości ekologicznej i stwarzanie warunków do propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia
Przedsięwzięcia 2016 2017 2018 2019 2020 2021
II I II I II I II I II I
Markowy produkt turystyczny 50tys. zł (1szt.)   1  OW                
Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju” 50tys.  (14szt)     1 OW              
Rajska Ziemia         1 PW
Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju” 100tys. (3szt)     1 PG              
Kultura gór „Żywieckiego raju” 300tys. (10szt)   1 PG                
Nowe formy rekreacji i wypoczynku 300 tys. (8szt)           1 PG        
Atrakcyjna przestrzeń publiczna

K

2,5 mln 7szt

K

1,8 mln

7szt

               
Żywieckie Ekorajdy 50tys. (5szt)       1 OW            
Ekologicznie i zdrowo         1 PW
Kampanie środowiskowe 300tys. (8szt)         1 PG          
Wydarzenie propagujące zdrowy i aktywny tryb życia 300tys. (10szt)             1 PG      


Harmonogram naborów wniosków 13 stycznia 2017 roku Pobierz PDF

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej.

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji