"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach dwóch naborów trwających w okresie od 28 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 roku tj. nabór nr 1/2017 w zakresie...

Czytaj więcej

Nabór wniosków 3/2017 w liczbach

10 maja 2017r. zakończyliśmy nabory wniosków na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 maja 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada 10 maja 2017 r. (środa) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych zarówno w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 2 do umowy ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00007-6933-UM01210014/15 podpisana w dniu 10.05.2016 r.) tj. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem będą ogłaszane nabory wniosków.

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
EFRROW EFS EFRR EFMR
2016 I        
II 1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/0 zł

2. Konkurs ( Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/0 zł

3. Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 0 zł

     
2017 I 1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/1 680 tys.

2. Konkurs ( Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/3,4 mln

Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 4,3 mln

     
II 1. Operacja Własna/Markowy produkt turystyczny/50 tys.

2. Operacja Własna/Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

3. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/980 tys.

4. Projekt grantowy/ Kultura gór „Żywieckiego Raju”/300 tys.

Projekt grantowy/ Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”/100 tys.

     
2018 I 1. Operacja Własna/Żywieckie Ekorajdy/50 tys.

2. Operacja Własna/Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”/50 tys.

3. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/490 tys.

4. Projekt grantowy Dialog międzypokoleniowy/300 tys.

Projekt grantowy/ Inkubator inicjatyw lokalnych/ 300 tys.

     
II 1.Projekt grantowy/ Kampanie środowiskowe/300 tys.      
2019 I 1. Projekt grantowy/ Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/300 tys.      
II 1.Operacja Własna/Inkubator przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

2.Projekt grantowy Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia/300 tys.

     
2020 I 1. Projekt grantowy/ Nowe formy rekreacji i wypoczynku/300 tys.      
II        
2021 I        
II        
2022 I        
II        
2023 I        
II        


 

Harmonogram naboru wniosków w ramach wdrażania

LSR LGD Żywiecki Raj na lata 2016 - 2023,

przed aktualizacją z dnia 27.02.2017

Harmonogram naboru wniosków  PW- projekt współpracy, PG- projekt grantowy, OW- operacja własna, K- konkurs

CEL OGÓLNY 1 Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszary LGD „Żywiecki Raj”
CELE SZCZEGÓŁOWE Pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców
Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców
Przedsięwzięcia 2016 2017 2018 2019 2020
II I II I II I II I II
Lokalna tożsamość LGD 1 PW          
Inkubator inicjatyw lokalnych 300tys. (10szt)               1 PG
Dialog międzypokoleniowy 300tys.  (10szt)       1 PG        
Aktywizacja i integracja społ. z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społ. 300tys. (10 szt.)  

1 PG

           
Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej 50tys. ( 2szt)  

1 OW

           
Inkubator przedsiębiorczości lokalnej 50tys. (1 szt.)             1 OW  
Podejmowanie działalności gospodarczej 3,15 mln

K 700tys.

(10szt)

K

980tys.

(14szt)

K

980tys.

(14 szt)

 K 490tys.

(7 szt)

       

Rozwój działalności gospodarczej 3,45 mln

K 1 mln

(5szt)

K 2 ,4 mln

(10szt)

           


CEL OGÓLNY 2 Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”
CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”
Podniesienie świadomości ekologicznej i stwarzanie warunków do propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia
Przedsięwzięcia 2016 2017 2018 2019 2020 2021
II I II I II I II I II I
Markowy produkt turystyczny 50tys. zł (1szt.)   1  OW                
Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju” 50tys.  (14szt)     1 OW              
Rajska Ziemia         1 PW
Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju” 100tys. (3szt)     1 PG              
Kultura gór „Żywieckiego raju” 300tys. (10szt)   1 PG                
Nowe formy rekreacji i wypoczynku 300 tys. (8szt)           1 PG        
Atrakcyjna przestrzeń publiczna

K

2,5 mln 7szt

K

1,8 mln

7szt

               
Żywieckie Ekorajdy 50tys. (5szt)       1 OW            
Ekologicznie i zdrowo         1 PW
Kampanie środowiskowe 300tys. (8szt)         1 PG          
Wydarzenie propagujące zdrowy i aktywny tryb życia 300tys. (10szt)             1 PG      


Harmonogram naborów wniosków 13 stycznia 2017 roku Pobierz PDF

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej.

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji