"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Aktualizacja Lokalnych kryteriów wyboru …

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaktualizowanych Kryteriów w kontekście zbliżającego się naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla osób zaintere…

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD oraz zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów dla grantów poddajemy pod konsultacje społeczne...

Czytaj więcej

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 2 do umowy ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00007-6933-UM01210014/15 podpisana w dniu 10.05.2016 r.) tj. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem będą ogłaszane nabory wniosków.

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
EFRROW EFS EFRR EFMR
2016 I        
II 1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/0 zł

2. Konkurs ( Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/0 zł

3. Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 0 zł

     
2017 I  1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/Podejmowanie działalności gospodarczej/1 890 tys.

2. Konkurs (Rozwój działalności gospodarczej)Rozwój działalności gospodarczej/3,4 mln

3. Konkurs/Atrakcyjna przestrzeń publiczna/ 4,3 mln

     
II  1. Operacja Własna/Markowy produkt turystyczny/50 tys.

2. Operacja Własna/Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

3. Projekt grantowy/ Kultura gór „Żywieckiego Raju”/300 tys.

     
2018 I  1. Konkurs (Zakładanie działalności gospodarczej)/ Podejmowanie działalności gospodarczej/1 260 tys.

2. Projekt grantowy/ Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”/100 tys.

3. Projekt grantowy Dialog międzypokoleniowy/300 tys.

     
II 1. Operacja Własna/Żywieckie Ekorajdy/50 tys.

2. Operacja Własna/Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”/50 tys.

3. Projekt grantowy/ Inkubator inicjatyw lokalnych/ 300 tys.

4. Projekt grantowy/ Kampanie środowiskowe/300 tys.

     
2019 I 1. Projekt grantowy/ Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/300 tys.      
II  1.Operacja Własna/Inkubator przedsiębiorczości lokalnej/50 tys.

2.Projekt grantowy Wydarzenia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia/300 tys.

     
2020 I 1. Projekt grantowy/ Nowe formy rekreacji i wypoczynku/300 tys.      
II      
2021 I      
II      
2022 I      
II      
2023 I      
II      


 

Harmonogram naborów wniosków 15 listopada 2017 roku Pobierz PDF
Harmonogram naborów wniosków 13 stycznia 2017 roku Pobierz PDF

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji