"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki naboru wniosków o przyznanie znak…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z radością informuje o zakończeniu naboru do przyznania prawa do użytkowania i posługiwania się znakiem promocyjnym marki Żywiecki Raj. W okresie od 3...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne w ramach LSR na la…

W związku z realizacją umowy ramowej i zgodnie z Procedurą ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji przedstawiamy propozycję dokumentacji do konsultacji społecznych - lokalne kryteria wyboru dla projektów...

Czytaj więcej

Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy do składania wniosków/kandydatur do uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” reprezentantów z Gmin: Czernichów, Milówka, Lipowa i Ślemień.

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.06.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie Znaku marki …

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Znaku marki Żywiecki Raj nr 1/2024/MŻR   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznania prawa do użytkowania i posługiwania...

Czytaj więcej

 

6 lipca 2018roku w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – podpisane zostały umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach projektu grantowego Kultura gór „Żywieckiego Raju”.

Przedstawiamy opis zrealizowanych zadań z poszczególnych projektów grantowych.

Tradycje i zwyczaje związane z niebem na Żywiecczyźnie.

Miejsce wydarzenia: lipiec/sierpień/wrzesień 2018 rok, Sala wielofunkcyjna z biblioteką (Sopotnia Wielka 298) i/lub sala konferencyjna w siedzibie POLARIS-OPP (Sopotnia Wielka 174)

Organizator: Fundacja Satelitarna Polarisu w Sopotni Wielkiej

Zakładane działnia: z uwagi na potrzebę podniesienia wiedzy i świadomości na temat dziedzictwa kulturowego związanego z niebem wśród uczestników z grupy defaworyzowanej (młodzież do 30r.ż.), w ramach projektu przeprowadzono warsztaty oraz spotkania i prelekcje z osobami znającymi ww. tematykę. Do współpracy zaproszeni zostali specjaliści, tj etnograf oraz przewodnik znający przekrojowo region.

Grupa młodzieży pod opieką pasjonatów i obrońców ciemnego nieba, samodzielnie odszukała i zebrała dostępne w literaturze, ale również w sztuce, (obrazy, stare pocztówki, rzeźby, motywy, symbole architektoniczne) przykładowe elementy kultury wyróżniając kilka najważniejszych, będących dowodami na istnieje związku między ciemnym niebem, a historią i życiem w regionie. Elementy te zostały zebrane i udostępnione w formie wystawy pod sferycznym namiotem i miały za cel ukazanie, że motywy nieba od zawsze były obecne w kulturze tego regionu, były źródłem inspiracji dla poetów, pisarzy, filozofów. Niestety - ,,tracąc ciemne nocne niebo z prędkością światła’’, wiele osób mieszkających na terenie miast nie może oglądać nieba, jakie kiedyś było dostępne. Dzieje się tak na skutek postępującego zanieczyszczenia światłem.

Zanieczyszczenie światłem to problem jaki coraz bardziej dotyka nie tylko Żywiecczyzny, ale i całego kraju. Powodowany najczęściej nieprawidłowymi lampami ulicznymi, których z roku na rok przybywa. Z tego powodu nocne niebo nie jest ciemne, lecz spowite ciągłym ,,smogiem świetlnym’’ uniemożliwiającym obserwację gwiazd. Te zaś kształtowały szeroko pojętą kulturę regionu związaną z niebem (obrzędy, zwyczaje, tradycje, motywy, historie, odkrycia, itp.) Wraz z zanikaniem gwiazd na jasnym niebie, zanika również tożsamość kulturowa oparta o astronomię/astrologię i nie tylko.

W ramach działań odbyły się również pokazy teleskopowe nieba dla młodzieży i mieszkańców bez ograniczeń (w każdą pogodną sobotę lipca, sierpnia i września po godz. 22:00, liczba od 5 do 10 osób każdorazowo). Po zakończeniu wystawy plenerowej, w październiku i listopadzie, młodzież jak i koordynatorzy projektu dokonali dokładnego opisu znalezionych elementów dziedzictwa kulturowego związanego z niebem, a opisy zostały zarchiwizowane. 

 2018 07 27 15.55.16 Medium

2018 07 31 15.17.44 Medium

IMG 20180725 1218533 Medium

IMG 20180912 1824554 Medium

P 20180822 130434 vHDR Auto Medium

IMG 20180813 0515586 Medium

 

 

Projekt grantowy "Kultura gór Żywieckiego Raju" realizowany jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Plakat informujący o realizacji operacji

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji