"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zapr…

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na Forum „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym”, które odbędzie się 26 października 2023 r. w Bielsku-Białej na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim.

Read more

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – au…

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2023 r. tj. wtorek o godz. 14.00 w formule online na platformie Microsoft Teams, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” dotyczące weryfikacji wyników...

Read more
Górski potok płynący pośród skał i roślin

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 12 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. tj. nabór nr 1/2023 w zakresie...

Read more
Wiosenne przebiśniegi na polanie, w tle góry

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 21…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2023 r. tj. środa o godz. 9.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Read more
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.05.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Read more

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach  Akademii Przedsiębiorczości!

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD „Żywiecki Raj” tj. gminy Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (10-15 osób na każde szkolenie). W ramach projektu przewidzianych jest 5 szkoleń z zakresu:
- marketingu (2 dni szkoleniowe po ok. 6h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie),
- tworzenia stron internetowych dla osób prowadzących działalność (3 dni szkoleniowe po ok. 8h),
- odporności psychicznej (1 dzień szkoleniowy ok. 9h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie),
- przedsiębiorczości (2 dni szkoleniowe po ok. 8h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie),
- kompetencji miękkich i komunikacji (2 dni szkoleniowe po ok. 6h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie).

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

- marketing 16-17 listopada 2021 r.,
- tworzenie stron internetowych dla osób prowadzących działalność 19-21 listopada 2021 r.,
- odporności psychicznej 26 listopada 2021 r.,
- przedsiębiorczości 27 listopada 2021 r. oraz 4 grudnia 2021 r.,
- kompetencji miękkich i komunikacji 29-30.11.2021 r.

 

Szczegółowe informacje:

Akademia Przedsiebiorczosci 2021

Zapisy:

Rejestracja

Akademia Przedsiebioczrosci

 

LOGOTYPY

Operacja pod nazwą Inkubator przedsiębiorczości, której celem jest promowanie postaw przedsiębiorczości, wzmacnianie kompetencji przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej poprzez pakiet szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more