"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki naboru wniosków o przyznanie znak…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z radością informuje o zakończeniu naboru do przyznania prawa do użytkowania i posługiwania się znakiem promocyjnym marki Żywiecki Raj. W okresie od 3...

Read more

Konsultacje społeczne w ramach LSR na la…

W związku z realizacją umowy ramowej i zgodnie z Procedurą ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji przedstawiamy propozycję dokumentacji do konsultacji społecznych - lokalne kryteria wyboru dla projektów...

Read more

Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy do składania wniosków/kandydatur do uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” reprezentantów z Gmin: Czernichów, Milówka, Lipowa i Ślemień.

Read more
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.06.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Read more

Nabór wniosków o przyznanie Znaku marki …

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Znaku marki Żywiecki Raj nr 1/2024/MŻR   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznania prawa do użytkowania i posługiwania...

Read more

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się online (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD oraz zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w dniach:

15 marca 2013 r. o godzinie 10:00

oraz

16 marca 2023 r. o godzinie 15:00

 (przewidywany czas trwania 1,5 h)

 

Na spotkaniu zostaną omówione warunki ubiegania się o wsparcie (kto może skorzystać z premii, kwota premii, koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty premii), kryteria dostępu do wsparcia, omówienie wzoru wniosku.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników biura LGD.

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na wybrany dzień i godzinę (prosimy zarejestrować się tylko raz na wybrane spotkanie).

 

 Link do zapisu na spotkanie w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 10:00:

Zgłoszenie - formularz

 Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.03.2023 r. do godziny 8:00.

 

 

Link do zapisu na spotkanie w dniu 16.03.2023 r. o godzinie 15:00:

Zgłoszenie - formularz

 Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.03.2023 r. do godziny 12:00.

 

Osoby zarejestrowane, w dniu spotkania otrzymają link do transmisji, przesłany drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres.

 

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla Wnioskodawców - pobierz

 

 

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more