"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zapr…

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na Forum „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym”, które odbędzie się 26 października 2023 r. w Bielsku-Białej na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – au…

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2023 r. tj. wtorek o godz. 14.00 w formule online na platformie Microsoft Teams, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” dotyczące weryfikacji wyników...

Czytaj więcej
Górski potok płynący pośród skał i roślin

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 12 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. tj. nabór nr 1/2023 w zakresie...

Czytaj więcej
Wiosenne przebiśniegi na polanie, w tle góry

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 21…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2023 r. tj. środa o godz. 9.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.05.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2023 r. tj. środa o godz. 9.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w ramach naboru 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Plan posiedzenia wraz z jego porządkiem:

      1. Otwarcie posiedzenia Rady, przywitanie obecnych.

      2. Sprawdzenie quorum i zdolności Rady do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał,

      3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej, w tym jej przewodniczącego.

      4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

      5. Analiza i ewentualna aktualizacja rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, ocena wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły

  1. w ramach naboru: 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej,

       a). Prezentacja syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy według kolejności ich złożenia do biura LGD,

       b). Złożenie przez członków Rady stosownych oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących każdego omawianego wniosku o przyznanie pomocy,

       c). Przeprowadzenie procedury ewentualnego wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru konkretnego wniosku o przyznanie pomocy,

       d). Dyskusja nad każdym wnioskiem o przyznanie pomocy,

       e). Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, co do każdego wniosku o przyznanie pomocy,

      f). Utworzenie listy rankingowej wraz ze wskazaniem informacji, które zadania mieszczą się w limicie dostępnych środków, przyjęcie pojedynczych uchwał,

       6. Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania,

     7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji wdrażanych w ramach naboru 2/2022 Atrakcyjna przestrzeń publiczna,

       8. Zaopiniowanie zmian umowy o przyznaniu pomocy operacji,

       9. Wolne wnioski i zapytania.

       10.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji