"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2023 r. tj. środa o godz. 9.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w ramach naboru 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Plan posiedzenia wraz z jego porządkiem:

      1. Otwarcie posiedzenia Rady, przywitanie obecnych.

      2. Sprawdzenie quorum i zdolności Rady do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał,

      3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej, w tym jej przewodniczącego.

      4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

      5. Analiza i ewentualna aktualizacja rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, ocena wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły

  1. w ramach naboru: 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej,

       a). Prezentacja syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy według kolejności ich złożenia do biura LGD,

       b). Złożenie przez członków Rady stosownych oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących każdego omawianego wniosku o przyznanie pomocy,

       c). Przeprowadzenie procedury ewentualnego wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru konkretnego wniosku o przyznanie pomocy,

       d). Dyskusja nad każdym wnioskiem o przyznanie pomocy,

       e). Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, co do każdego wniosku o przyznanie pomocy,

      f). Utworzenie listy rankingowej wraz ze wskazaniem informacji, które zadania mieszczą się w limicie dostępnych środków, przyjęcie pojedynczych uchwał,

       6. Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania,

     7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji wdrażanych w ramach naboru 2/2022 Atrakcyjna przestrzeń publiczna,

       8. Zaopiniowanie zmian umowy o przyznaniu pomocy operacji,

       9. Wolne wnioski i zapytania.

       10.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji