"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – au…

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2023 r. tj. wtorek o godz. 14.00 w formule online na platformie Microsoft Teams, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” dotyczące weryfikacji wyników...

Czytaj więcej
Górski potok płynący pośród skał i roślin

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 12 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. tj. nabór nr 1/2023 w zakresie...

Czytaj więcej
Wiosenne przebiśniegi na polanie, w tle góry

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 21…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2023 r. tj. środa o godz. 9.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.05.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Czytaj więcej
plakat koalicji dbamy o wodę

Raport Koalicji Dbamy o wodę

Wielka woda czy wielka susza – co o zasobach wodnych wiedzą mieszkańcy Żywiecczyzny?   

Czytaj więcej

Retencja na terenach górskich. II Konferencja Wodna Koalicji Dbamy o wodę odbędzie się 29 czerwca w Żywcu!

 

Przedstawiciele biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, sektora rządowego oraz samorządów już po raz drugi spotkają się na Konferencji Wodnej organizowanej przez Koalicję Dbamy o wodę, by rozmawiać o zasobach wodnych Żywiecczyzny, które według 84 proc.  mieszkańców regionu będą miały wpływ na jego przyszłość. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną  także założenia do „Wodnej mapy drogowej Żywiecczyzny”.

 

Postępujące zmiany klimatu i gwałtowne zjawiska pogodowe zakłócają obieg wody w przyrodzie i utrudniają jej naturalną retencję. Coraz dłuższe okresy suszy i skutki nagłych ulew będą szczególnie odczuwalne na terenach górzystych, takich jak Żywiecczyzna. Tylko skoordynowana współpraca instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych pozwoli osiągnąć efekt skali, by skutecznie chronić zasoby wody w regionie. Wydarzeniem integrującym te środowiska wokół tematów związanych z retencją jest coroczna Konferencja Wodna organizowana przez Koalicję Dbamy o Wodę, której partnerami są Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj. Założycielami Koalicji są Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój.

 

Plakat opisujący wpływ zmian klimatu na opady

 

Przyszłość Żywiecczyzny zależy od zasobów wodnych

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę z okazji Światowego Dnia Wody, aż 84 proc. mieszkańców powiatu żywieckiego uważa, że zmiany zasobów wody będą miały wpływ na przyszłość regionu. Ponad 90 proc. mieszkańców Żywiecczyzny miało styczność z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak powódź błyskawiczna, deszcze nawalne czy susza letnia. Respondenci często bezpośrednio odczuwali negatywne konsekwencje takich zjawisk. 40 proc. badanych doświadczyło skutków powodzi błyskawicznej, 34 proc. deszczy nawalnych a 27,5 proc. suszy letniej.

- Zmiany klimatu na Żywiecczyźnie są coraz bardziej widoczne. Z naszych analiz wynika, że w pesymistycznym scenariuszu, czyli bez wdrożenia polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, za ok. 70 lat klimat na Żywiecczyźnie może przypominać północne Włochy. Średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15°C, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody podkreśla dr Małgorzata Stolarska, Przewodnicząca Rady Naukowej Koalicji Dbamy o wodę.

 

Region potrzebuje wytycznych

Konieczne są konkretne, skoordynowane działania oparte na najnowszej wiedzy naukowej oraz danych z regionu. W tym celu powołano Radę Naukową Koalicji Dbamy o wodę, w skład której weszli eksperci ds. hydrologii, klimatu, środowiska, dendrologii oraz regionu. Rada przygotowała założenia „Wodnej mapy drogowej Żywiecczyzny”, obejmującej takie tematy jak: środowisko formalnoprawne tworzące warunki do poprawy zasobów wodnych, retencja obszarowa. hydrotechnika oraz aspekt społeczny. Założenia dokumentu, zaprezentowane podczas II Konferencji Wodnej, będą kanwą dla debaty ekspertów Wód Polskich, Lasów Państwowych oraz lokalnych organizacji.

 

- Niezbędna jest zmiana sposobu gospodarowania wodą zarówno w skali regionu jak i indywidulanych gospodarstw domowych, co może okazać się wyzwaniem. Potrzebny jest kompleksowy plan, który pozwoli długofalowo ograniczyć skutki m.in. powodzi i susz. Wymaga to współpracy instytucji, firm i mieszkańców. Największy efekt odniosą proaktywne działania adaptacyjne, podejmowane z wyprzedzeniem i ukierunkowane na osłabienie intensywności przyszłych zjawisk ekstremalnych.- podkreśla Marta Nowicka, rzecznik Koalicji „Dbamy o wodę”.

 

Wspólnie dbajmy o wodę!

II Konferencja Wodna - Retencja na obszarze terenów górskich – perspektywy i wyzwania odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku w Żywcu (Hotel Żywiecki, ul. Kępka 3, 34-331 Przyłęków). Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Wody Polskie. Wydarzenie na żywo będzie transmitowane poprzez stronę internetową (https://www.dbamyowode.pl/konferencja-wodna/), na której zamieszczono także agendę Konferencji.

 

Cztery obszary wodnej mapy drogowej

 

O Koalicji:

Koalicja Dbamy o Wodę to inicjatywa na rzecz budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych. Założycielami Koalicji są firmy działające w regionie – Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec. W trosce o ochronę zasobów wodnych Żywiecczyzny Koalicja będzie pracować nad rozwiązaniami i podejmować działania na rzecz małej retencji, prowadząc również działalność badawczą oraz edukacyjną wokół zagadnień hydrologicznych i klimatycznych. Koalicja będzie promować dobre praktyki oraz przedstawiać korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań retencyjnych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Celem jest budowanie porozumienia między lokalnymi społecznościami, samorządami i instytucjami, aby poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski. Koalicję tworzą aktualnie cztery organizacje – Koalicjanci Założyciele: Żywiec Zdrój oraz Grupa Żywiec, a także Koalicjanci Partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj.

Logotypy: Żywiec Zdrój S.A., Grupa Żywiec, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Centrum UNEP/GRID, LGD Żywiecki Raj

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji