"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 23 lipca 2019 r. tj. wtorek o godz. 14.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru: Inkubator inicjatyw lokalnych nr 1/2019/G.

Czytaj więcej

"Żywiecki Raj" na Pikniku Para…

9 czerwca 2019 r. - w słoneczne niedzielne popłudnie "Żywiecki Raj" promował swoje działania na V Pikniku Parafialnym organizowanym przez Parafie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. 100 osób...

Czytaj więcej

Relacja z wydarzeń realizowanych z …

To był intensywny weekend dla "Żywieckiego Raju"! W ramach swojego stoiska na Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Łodygowicach LGD "Żywiecki Raj" przygotowało degustacje miodów tradycyjnych Ziemi Żywieckiej, krzyżówkę z nagrodami...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka z "Żywieckim Rajem…

Zapraszamy w dniu 2 czerwca 2019 r. na boisko LKS "Słowian" w Łodygowicach na imprezę z okazji Dnia Dziecka!

Czytaj więcej

Uwaga!!! Nowe Granty, spotkanie 16 maja …

Spotkanie dla podmiotów zainteresowanych realizacją zadań w ramach projektów grantowych

Czytaj więcej

Informujemy, iż do Biura LGD "Żywiecki Raj" wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady dotyczące wniosku ZR/4/2018/G/12 pn. „Pszczela sprawa - edukacja i zabawa“, w ramach naboru trwającego w okresie od 22 października 2018 r. do 6 listopada 2018 roku tj. naboru nr 4/2018/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.5 Dialog międzypokoleniowy. Członkowie Rady dokonali weryfikacji oceny wniosku. Rada Stowarzyszenia nie znalazła podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i podtrzymała swoje stanowisko.

Na Ostatecznej liście wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania w naborze nr 4/2018/G „Dialog międzypokoleniowy, znalazł się wniosek nr ZR/4/2018/G/15 pt. „Z pogodą za pan brat” Stowarzyszenia POLARIS - OPP. W dniu 10 grudnia 2018 roku, do Biura LGD “Żywiecki Raj” wpłynęło pismo od Stowarzyszenia – OPP POLARIS, w którym zawarta była prośba o aktualizację zestawienia rzeczowo-finansowego, wniosku nr ZR/4/2018/G/2 pt. „Niebo naszych dziadków”. Kwota grantu o jaką wnioskował Grantobiorca Stowarzyszenie – OPP POLARIS w ramach wniosku nr ZR/4/2018/G/2 pt. „Niebo naszych dziadków” uległa obniżeniu o 1 425 zł z kwoty 29 659 zł do kwoty 28 234 zł. Zaistniała sytuacja spowodowała, iż wniosek nr ZR/4/2018/G/15 pt. „Z pogodą za pan brat”, gdzie Grantobiorcą jest Stowarzyszenie – OPP POLARIS mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

 

Ostateczna lista wniosków o powierzenie grantu, wybranych do dofinansowania – nabór 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy

Przedsięwzięcie Dialog międzypokoleniowy odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Natomiast w naborze nr 5/2018/G Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”, nie wpłynęło żadne odwołania od decyzji Rady. 

Na Ostatecznej liście wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania w naborze nr 5/2018/G „Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju,” znalazł się wniosek ZR/5/2018/G/5 pt. „Wydanie płyty z muzyka folkową z regionu Żywiecczyzny” Stowarzyszenia Miłośników OSCYPKA. W dniu 18 grudnia 2018 roku, do Biura LGD “Żywiecki Raj” wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Miłośników OSCYPKA, dotyczące wniosku nr ZR/5/2018/G/5, pt. „Wydanie płyty z muzyka folkową z regionu Żywiecczyzny” w którym zadeklarowano zwiększenie wkładu własnego i obniżenie kwoty grantu z 25 000 zł do 24 000 zł. Grantobiorca poinformował w piśmie, że nie będzie miało to wpływu na realizację zadania.

 

 

Ostateczna lista wniosków o powierzenie grantu, wybranych do dofinansowania – nabór 5/2018/G Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”

Przedsięwzięcie Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” z dnia 11.01.2019 roku POBIERZ

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji