"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konferencja „Pasterstwo jako źródło kult…

W dniu 26 listopada 2019 r. górale beskidzcy opanowali gmach Sejmu Śląskiego, a to wszystko w ramach konferencji „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

Publikacja pn. "Żywiecczyzna Miodow…

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności dzięki grantowi pozyskanemu z LGD "Żywiecki Raj" wydało pierwszy na skalę powiatu żywieckiego informator o Miodach z Ziemi Żywieckich wpisanych na Listę...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

 

6 lipca 2018roku w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – podpisane zostały umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach projektu grantowego Kultura gór „Żywieckiego Raju”.

Przedstawiamy opis zrealizowanych zadań z poszczególnych projektów grantowych.

 

 

LETNIE rękodzieła (w ramach projektu: Moja pasja, moje życie)

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy

Cel wydarzenia: poprzez przeprowadzenie warsztatów malarstwa na szkle, bibułkarstwa, hafciarstwa, rzeźby w drewnie, zdobienia pierników, podtrzymywanie i ożywianie lokalnych tradycji.

Zakładane działania: projekt "Moja pasja, moje życie" zakładał przeprowadzenie zajęć z zakresu szeroko rozumianej kultury ludowej. Adresowany był do wszystkich, ale głównymi grupami odbiorców były dzieci, młodzież i seniorzy. Działania zrealizowane zostały w czasie wakacji 2018 roku w 5 miejscowościach Gminy Rajcza. Tak więc zajęcia obyły się w: Rajczy, Zwardoniu, Kiczorze, Soli oraz Rycerce Górnej. Spotkania zostały tak zaplanowane aby maksymalnie ułatwić dostępność dla osób zainteresowanych uczestnictwem. Projekt stworzył przestrzeń dla działań umożliwiających kultywowanie tradycji i zwyczajów górali żywieckich wśród dzieci, młodzieży i seniorów oraz miał na celu ocalić od zapomnienia lokalną tradycję i kulturę. W ramach projektu łącznie odbyły się 32 spotkania-zajęcia z: bibułkarstwa, malarstwa na szkle, rzeźby i zdobienia pierników. W zajęciach łącznie wzięło udział ponad 350 osób w tym dzieci, młodzież i seniorzy. Na potrzeby zajęć zatrudnieni zostali wykwalifikowani instruktorzy z każdej z dziedzin. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa powarsztatowa. Zajęcia które przeprowadzone były w czasie wakacji dały możliwość osobom zagrożonym wykluczeniem na aktywny sposób spędzenia wolnego czasu, pomogły rozwijaniu pasji i zainteresowań. Projekt pozwolił również na wykorzystanie potencjału seniorów oraz przedłużenie ich aktywność zawodowej i społecznej.

1-30 sierpnia 2018 rok, GOKiS w Rajczy oraz świetlice środowiskowe w Rycerce Górnej, Soli, Soli Kiczorze i Zwardoniu.

 Wystawa 1

Wystawa 4

Wystawa 7

zajęcia 4

zajęcia 7

zajęcia 12

zajęcia 8

zajęcia 14

zajęcia 15

zajęcia 22

 

 

Projekt grantowy "Kultura gór Żywieckiego Raju" realizowany jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Plakat informujący o realizacji operacji

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji