"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konferencja „Pasterstwo jako źródło kult…

W dniu 26 listopada 2019 r. górale beskidzcy opanowali gmach Sejmu Śląskiego, a to wszystko w ramach konferencji „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

Publikacja pn. "Żywiecczyzna Miodow…

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności dzięki grantowi pozyskanemu z LGD "Żywiecki Raj" wydało pierwszy na skalę powiatu żywieckiego informator o Miodach z Ziemi Żywieckich wpisanych na Listę...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

 

6 lipca 2018roku w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – podpisane zostały umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach projektu grantowego Kultura gór „Żywieckiego Raju”.

Przedstawiamy opis  zrealizowanych zadań z poszczególnych projektów grantowych.

 

"Wawrzyńcowa Huda- a co to jest...?"

Miejsce wydarzenia: 4 i 5 sierpnia 2018 rok; Amfiteatr "Pod Muńcołem" w Ujsołach.

Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach.

Zakładane działania: podtrzymanie tradycji budowania i palenia tradycyjnej lokalnej Hudy. Równolegle odbyły się warsztaty: budowania Hudy, koronczarskie i bibułkarskie. Wydana została publikacja okolicznościowa w nakładzie 1000 sztuk, traktująca o genezie i technice powstawania "hud" w kontekście historycznym.

Warsztaty rozpoczęły się prelekcją o genezie i historii powstawania zwyczaju tworzenia hud oraz opisie poszczególnych materiałów, sposobie konstrukcji i podstawowych zasad bezpieczeństwa. Huda to konstrukcja wykonana z 4 żerdzi o wysokości 30 m, na planie kwadratu, przy rozstawie 1,5 m, obita poprzecznie deskami kantówkami i wypełniona suszem.

Obok sceny amfiteatru odbywała się pod okiem instruktora część praktyczna. Zwieńczeniem warsztatów było zapalenie wykonanej konstrukcji - Wawrzyńcowej hudy, będące niezapomnianym przeżyciem dla uczestniczących w wydarzeniu.

W imprezie wzięło udział ok 4000 osób, natomiast w warsztatach wzięło udział ok 400 osób, miały charakter otwarty. Odbyły się 04.08.2018 roku w godzinach od 8.00 do 18.00. Zostały poprzedzone 2-tygodniowym okresem przygotowań obejmującym organizację materiałów (żerdzi, susz, deski kantówki, transport ponadgabarytowy).

DSC 0026

DSC 0649

DSC 0912

 

 

Projekt grantowy "Kultura gór Żywieckiego Raju" realizowany jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Plakat informujący o realizacji operacji

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji