"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konferencja „Pasterstwo jako źródło kult…

W dniu 26 listopada 2019 r. górale beskidzcy opanowali gmach Sejmu Śląskiego, a to wszystko w ramach konferencji „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

Publikacja pn. "Żywiecczyzna Miodow…

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności dzięki grantowi pozyskanemu z LGD "Żywiecki Raj" wydało pierwszy na skalę powiatu żywieckiego informator o Miodach z Ziemi Żywieckich wpisanych na Listę...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

 

6 lipca 2018roku w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – podpisane zostały umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach projektu grantowego Kultura gór „Żywieckiego Raju”.

Przedstawiamy opis zrealizowanych zadań z poszczególnych projektów grantowych.

Pewel Forever Festiwal

Miejsce wydarzenia: 27-29 lipca 2018 rok, Pewel Mała

Organizator: Stowarzyszenie „Zwyczajni”

Zakładane działania: Zadanie polegało na zorganizowaniu dwudniowego festiwalu-przeglądu młodzieżowych amatorskich zespołów muzycznych wykonujących muzykę rockową opartą między innymi na inspiracjach muzyką górali żywieckich. Festiwal był swoistą formą wsparcia dla nowych zespołów muzycznych i tworzących ich młodych muzyków. Dał tym samym zespołom możliwość prezentacji swego dorobku artystycznego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego. Zorganizowany został w formie imprezy plenerowej na brzegu rzeki Koszarawy w Pewli Małej, na udostępnionej nieodpłatnie działce położonej w sąsiedztwie ulicy Kiełbasów, w okolicy mostu na rzece Koszarawie. Z uwagi na miejsce w którym się odbywa oraz prezentowaną tam muzykę wydarzenie to ma wyjątkowy tzw. „niszowy” charakter. Impreza miała charakter otwarty adresowana była przede wszystkim do młodzieży i osób lubiących tzw. mocne brzmienia. Ideą festiwalu jest między innymi zwrócenie uwagi młodych twórców i wykonawców na możliwości inspiracji ich twórczości muzyką górali żywieckich, a tym samym przybliżenie tej muzyki współczesnej młodzieży.

Pewel 3

Pewel 4

Projekt grantowy "Kultura gór Żywieckiego Raju" realizowany jest w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Plakat informujący o realizacji operacji

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji