"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Czytaj więcej

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Czytaj więcej

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Czytaj więcej

Gmina Łękawica zaprasza na Międzypokoleniowy Piknik z okazji Dnia Dziecka!

Kiedy: 2 czerwca 2019 r. w godz. 14.00 - 20.00

Gdzie: Centrum Kultury, Wypoczynku i Rekreacji (Park) w Łękawicy

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu grantowego Dialog międzypokoleniowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt obejmuje organizacje i przeprowadzenie zadania - Międzypokoleniowy piknik w Gminie Łękawica, który zaplanowano naok. 400 osób - święto jednodniowe. Międzypokoleniowy piknik zorganizowany zostanie w parku w Łękawicy w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych halawidowiskowo-sportowa w Łękawicy.

Głównymi odbiorcami zadania będą dzieci, młodzież i seniorzy (osoby po 50 roku życia). Wydarzenia będą miały charakter integracyjny, umożliwiający zaangażowanie wszystkich grup docelowych. Zaplanowane działania dla grup docelowych będąpolegały na pracowaniu razem, na zacieśnieniu więzów miedzy pokoleniami, na zmniejszeniu uczucia osamotnienia i izolacjispołecznej osób starszych, na poznawaniu siebie na wzajem, na tworzeniu więzi międzyludzkich. Zaplanowano przeprowadzenietrzech warsztatów "Pogromcy odpadów", "Woda źródłem życia", "Stan świadomości ekologicznej" w zakresie ochrony środowiskai zmian klimatu: rozmowa z pokazem, zajęcia ruchowe, zajęcia praktyczno-techniczne, sesja pytań i odpowiedzi, czas zajęć do 60minut, jednorazowa liczba uczestników- maksymalna grupa do 20 osób. Ilość warsztatów uzależniona będzie od ilości chętnychosób, biorących udział w warsztatach.

Uczestnictwo w Pikniku jest bezpłatne.

DZIEN DZIECKA LEKAWICA

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji