"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących z…

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

Podsumowanie Dni Powiatu Żywieckiego 201…

W Amfiteatrze pod Grojcem, w dniu 17 sierpnia 2019 r. odbyły się Dni Powiatu Żywieckiego, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Wydarzenie tradycyjnie miało biesiadny charakter. Jak co roku zorganizowano...

Czytaj więcej

Już w ten weekend Dni Powiatu Żywieckieg…

Dni Powiatu Żywieckiego odbędą się już w najbliższą sobotę 17 sierpnia 2019 r. "Żywiecki Raj" również tam będzie!

Czytaj więcej

W dniu 7 marca br. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia, związane m.in. z oceną operacji własnych: Markowy produkt turystyczny i Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej.

Operacja własna pt. „Marka turystyczna Żywiecki Raj” w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1 Markowy produkt turystyczny, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” została uznana przez Radę LGD za zgodną z LSR oraz uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru Grantobiorców. Wniosek otrzymał 29 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

Operacja własna pt. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI” w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1, Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” została uznana przez Radę LGD za zgodną z LSR oraz uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru Grantobiorców. Wniosek otrzymał 24 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

Następnym etapem będzie złożenie przez LGD wniosków o przyznanie pomocy na realizację w/w operacji własnej do Zarządu Województwa. Szczegółowe informacje dot. oceny operacji własnych, znajdują się w załączonym protokole.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” z dnia 7.03.2018 roku – POBIERZ

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji