"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

Podsumowanie Dni Powiatu Żywieckiego 201…

W Amfiteatrze pod Grojcem, w dniu 17 sierpnia 2019 r. odbyły się Dni Powiatu Żywieckiego, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Wydarzenie tradycyjnie miało biesiadny charakter. Jak co roku zorganizowano...

Czytaj więcej

Już w ten weekend Dni Powiatu Żywieckieg…

Dni Powiatu Żywieckiego odbędą się już w najbliższą sobotę 17 sierpnia 2019 r. "Żywiecki Raj" również tam będzie!

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 23 lipca 2019 r. tj. wtorek o godz. 14.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru: Inkubator inicjatyw lokalnych nr 1/2019/G.

Czytaj więcej

"Żywiecki Raj" na Pikniku Para…

9 czerwca 2019 r. - w słoneczne niedzielne popłudnie "Żywiecki Raj" promował swoje działania na V Pikniku Parafialnym organizowanym przez Parafie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. 100 osób...

Czytaj więcej

W Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" trwają prace nad Marką turystyczną "Żywiecki Raj"

 

Jako, że marka na współczesnym konkurencyjnym rynku jest jednym z istotnych instrumentów kształtujących działalność podmiotów, Stowarzyszenie wraz z Fundacją Laboratorium Inicjatyw Środkowoeuropejskich oraz Konsorcjum: Dawid Zieliński SocLab, tworzy Markę turystyczną „Żywiecki Raj”.

Jest to pierwsza tego typu operacja – w powiecie żywieckim nie ma opracowanej spójnej marki, produktu turystycznego. Operacja jest więc innowacyjna w skali lokalnej.

Stworzona marka, będzie marką obszarową (terytorialną) funkcjonującą w odniesieniu do obszaru całego LGD „Żywiecki Raj”. Podstawą zbudowania będzie oparcie się na tożsamości regionu, na którą składają się walory przyrodnicze i kulturowe Żywiecczyzny oraz inne cechy, ważne dla mieszkańców, a osoby z zewnątrz uznają za autentyczne i niepowtarzalne. Działania prowadzące do wykreowania marki opierać się będą na identyfikacji i wykorzystaniu rozproszonego potencjału drzemiącego w obszarze LGD „Żywiecki Raj” w celu wydobycia całokształtu oferty regionu i dostarczanych w ramach niej wartości. Podstawową stworzenia marki Żywiecki Raj będzie wyjątkowość regionu. Zgodnie z nią turysta powinien być podświadomie przekonany, że nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce. W odniesieniu do marki Żywiecki Raj kluczowe jest aby kreować markę odwołując się do już istniejącej tożsamości regionalnej, dziedzictwa przyrodniczego, historycznego czy kulturowego regionu, które jest gwarantem unikatowości, a to z kolei ułatwia wyróżnienie się na globalnym rynku. Siła marki Żywiecki Raj będzie się opierała na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj”, na pozytywnych skojarzeniach związanych z miejscami i osobami.

Budowanie marki nie kończy się jednak w momencie wprowadzenia na rynek. Zarządzanie marką turystyczną, tak jak każdą inną marką, jest długotrwałym procesem, którym będzie kierować i zarządzać LGD „Żywiecki Raj”. Rzeczywiste zarządzanie marką zaczyna się od opracowania i wdrożenia strategii oraz spójnej, zintegrowanej wizji. Ważne jest zastosowanie kompleksowego podejścia marketingowego do zarządzania danym regionem, a także wyraźne określenie grup klientów, będących adresatami działań promocyjnych. Aby starania te odniosły sukces, niezbędna jest ciągłość działań w dłuższym okresie oraz przede wszystkim współpraca podmiotów i partnerów zaangażowanych w proces budowy marki i oferty regionu. Identyfikację i znajomość marki uzyskuje się nie tylko w procesie przekazu marketingowego, ale także poprzez doświadczenia i wiedzę turystów, którzy kiedykolwiek ten region odwiedzili. O skuteczności marki decyduje także stopień rozpowszechnienia znajomości i jej akceptacji przez nabywców oraz stopień lojalności turystów wobec niej, co zostanie zabezpieczone poprzez opracowany w ramach projektu „Program promocji marki i szczegółowy Plan promocji”.

Stworzenie marki Żywiecki Raj, to jedno z działań składających się na wdrażaną przez LGD operacje własną tj. Markowy produkt turystyczny w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W siedzibie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” dotychczas miały miejsce dwa spotkania osób, zaproszonych do udziału w projekcie, to jest takich, którym leży na sercu dobro regionu w szerokim tego słowa znaczeniu. Byli to przedstawiciele różnych środowisk: kultury, sztuki, przedsiębiorców, działacze społeczni. Osoby chcące współtworzyć Markę turystyczną Żywiecki Raj zapraszamy do kontaktu z biurem LGD.

Finał prac nad projektem przewidziany jest na marzec 2019 roku.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji