"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

"Żywiecki Raj" na Pikniku Para…

9 czerwca 2019 r. - w słoneczne niedzielne popłudnie "Żywiecki Raj" promował swoje działania na V Pikniku Parafialnym organizowanym przez Parafie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. 100 osób...

Czytaj więcej

Relacja z wydarzeń realizowanych z …

To był intensywny weekend dla "Żywieckiego Raju"! W ramach swojego stoiska na Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Łodygowicach LGD "Żywiecki Raj" przygotowało degustacje miodów tradycyjnych Ziemi Żywieckiej, krzyżówkę z nagrodami...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka z "Żywieckim Rajem…

Zapraszamy w dniu 2 czerwca 2019 r. na boisko LKS "Słowian" w Łodygowicach na imprezę z okazji Dnia Dziecka!

Czytaj więcej

Uwaga!!! Nowe Granty, spotkanie 16 maja …

Spotkanie dla podmiotów zainteresowanych realizacją zadań w ramach projektów grantowych

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 21.05.201…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 21 maja 2019 r. (tj. wtorek) I termin: godz. 14.00, II termin: godz. 14.15. Miejsce: sala Kominkowa – Zamek w...

Czytaj więcej

W Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" trwają prace nad Marką turystyczną "Żywiecki Raj"

 

Jako, że marka na współczesnym konkurencyjnym rynku jest jednym z istotnych instrumentów kształtujących działalność podmiotów, Stowarzyszenie wraz z Fundacją Laboratorium Inicjatyw Środkowoeuropejskich oraz Konsorcjum: Dawid Zieliński SocLab, tworzy Markę turystyczną „Żywiecki Raj”.

Jest to pierwsza tego typu operacja – w powiecie żywieckim nie ma opracowanej spójnej marki, produktu turystycznego. Operacja jest więc innowacyjna w skali lokalnej.

Stworzona marka, będzie marką obszarową (terytorialną) funkcjonującą w odniesieniu do obszaru całego LGD „Żywiecki Raj”. Podstawą zbudowania będzie oparcie się na tożsamości regionu, na którą składają się walory przyrodnicze i kulturowe Żywiecczyzny oraz inne cechy, ważne dla mieszkańców, a osoby z zewnątrz uznają za autentyczne i niepowtarzalne. Działania prowadzące do wykreowania marki opierać się będą na identyfikacji i wykorzystaniu rozproszonego potencjału drzemiącego w obszarze LGD „Żywiecki Raj” w celu wydobycia całokształtu oferty regionu i dostarczanych w ramach niej wartości. Podstawową stworzenia marki Żywiecki Raj będzie wyjątkowość regionu. Zgodnie z nią turysta powinien być podświadomie przekonany, że nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce. W odniesieniu do marki Żywiecki Raj kluczowe jest aby kreować markę odwołując się do już istniejącej tożsamości regionalnej, dziedzictwa przyrodniczego, historycznego czy kulturowego regionu, które jest gwarantem unikatowości, a to z kolei ułatwia wyróżnienie się na globalnym rynku. Siła marki Żywiecki Raj będzie się opierała na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj”, na pozytywnych skojarzeniach związanych z miejscami i osobami.

Budowanie marki nie kończy się jednak w momencie wprowadzenia na rynek. Zarządzanie marką turystyczną, tak jak każdą inną marką, jest długotrwałym procesem, którym będzie kierować i zarządzać LGD „Żywiecki Raj”. Rzeczywiste zarządzanie marką zaczyna się od opracowania i wdrożenia strategii oraz spójnej, zintegrowanej wizji. Ważne jest zastosowanie kompleksowego podejścia marketingowego do zarządzania danym regionem, a także wyraźne określenie grup klientów, będących adresatami działań promocyjnych. Aby starania te odniosły sukces, niezbędna jest ciągłość działań w dłuższym okresie oraz przede wszystkim współpraca podmiotów i partnerów zaangażowanych w proces budowy marki i oferty regionu. Identyfikację i znajomość marki uzyskuje się nie tylko w procesie przekazu marketingowego, ale także poprzez doświadczenia i wiedzę turystów, którzy kiedykolwiek ten region odwiedzili. O skuteczności marki decyduje także stopień rozpowszechnienia znajomości i jej akceptacji przez nabywców oraz stopień lojalności turystów wobec niej, co zostanie zabezpieczone poprzez opracowany w ramach projektu „Program promocji marki i szczegółowy Plan promocji”.

Stworzenie marki Żywiecki Raj, to jedno z działań składających się na wdrażaną przez LGD operacje własną tj. Markowy produkt turystyczny w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W siedzibie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” dotychczas miały miejsce dwa spotkania osób, zaproszonych do udziału w projekcie, to jest takich, którym leży na sercu dobro regionu w szerokim tego słowa znaczeniu. Byli to przedstawiciele różnych środowisk: kultury, sztuki, przedsiębiorców, działacze społeczni. Osoby chcące współtworzyć Markę turystyczną Żywiecki Raj zapraszamy do kontaktu z biurem LGD.

Finał prac nad projektem przewidziany jest na marzec 2019 roku.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji