"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Granty - spotkanie informacyjne - 24 wrz…

Nowe granty, nowe możliwosci! Spotaknie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach ogłoszonych Projektów grantowych!

Czytaj więcej

Podsumowanie Dni Powiatu Żywieckiego 201…

W Amfiteatrze pod Grojcem, w dniu 17 sierpnia 2019 r. odbyły się Dni Powiatu Żywieckiego, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Wydarzenie tradycyjnie miało biesiadny charakter. Jak co roku zorganizowano...

Czytaj więcej

Już w ten weekend Dni Powiatu Żywieckieg…

Dni Powiatu Żywieckiego odbędą się już w najbliższą sobotę 17 sierpnia 2019 r. "Żywiecki Raj" również tam będzie!

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 23 lipca 2019 r. tj. wtorek o godz. 14.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru: Inkubator inicjatyw lokalnych nr 1/2019/G.

Czytaj więcej

Interpretacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Dostęp do najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji w ramach PROW na lata 2014-2020, publikowanych przez Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego, znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

 

http://prow.slaskie.pl//faq#strona_arimr_zakladka_faq_najczesciej_zadawane_pytania_oraz_odpowiedzi

 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczymy, że załączone dokumenty wyjaśnią część z Państwa wątpliwości.

 

Interpretacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 02.06.2017 ws ubiegania się o dofinanswoanie KGW
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 30.05.2017 ws zastawu rejestrowego w działaniu 19.2
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 30.05.2017 ws podejmowania działalności gospodarczej w działaniu 19.2
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 26.05.2017 ws pozyskiwania środków przez JST
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 26.05.2017 ws możliwości łączenia źródeł finansowania
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 28.04.2017 ws kodów PKD
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 25.04.2017 ws otrzymania pomocy w działaniu 19.2
 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.04.2017 ws obliczania poziomu sprzedaży produktów/usług/towarów w BP  Pobierz PDF 
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 7.04.2017 ws zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis  Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 7.04.2017 ws etatów pracy, ich wyliczanie i utrzymanie Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.04.2017 ws sposobu obliczania poziomu sprzedaży, usług, towarów w BP                                                                                                                                            Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.03.2017 nt sprzedaży półproduktów i kosztów kwalifikowalnych Pobierz PDF
Wyjasnienia ARiMR z dnia 14.03.2017 dotyczące numeru ewidencyjnego Pobierz PDF 
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.03.2017 ws interpretacji kryteriów dostępu do poddziałania 19.2 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.03.2017 dotyczące powierzenia grantu  Pobierz PDF         
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 02.03.2017 dotyczące poziomu dofinansowania operacji                                           Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 28.02.2017 na temat kwalifikowalności podatku vat Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 27.02.2017 odnośnie wypełniania sekcji dotyczącej wskaźników obowiązkowych Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.02.2017dotyczące czasu wykonywania działalności przez wspólników spółki       
Pobierz PDF 
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.02.2017 wyjaśniające czy w ramach konkursu Rozwój firm może wystartować spółka z o.o. istniejąca od 2016roku Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 21.02.2017 nt możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej przez udziałowca spółki z o.o. Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.02.2017 dotyczące sposobu postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 20.02.2017 ws prac wchodzących w zakres prac Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.02.2017 ws informacji monitorującej dotyczącej ilości zatrudnionych pracowników Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.02.2017 o konieczności posiadania numeru ARiMR przez grantobiorców Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 8.02.2017 ws udostępniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 5.02.2017 ws kodów PKD Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 5.01.2017 ws stosowania logotypów                                                                                                      Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 02.02.2017 ws wątpliwości nt kosztów kwalifikowalnych, wkładu własnego, wkładu rzeczowego, spółki cywilnej, osoby współpracującej,
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 17.01.2017 ws wątpliwości w wypełnianiu części 9.3 BP "Zaktualizowana wartość netto"
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 17.01.2017 ws wątpliwości wyliczania NPV                                                                                          
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.01.2017 ws protestu wnioskodawcy od negatywnej oceny zgodności z LSR
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 27.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 tworzenie punktów edukacyjnych dla dzieci oraz osób podwójnie opodatkowanych (ZUS oraz KRUS)
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 22.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 dotyczące kosztów kwalifikowalnych (koszty bieżące)
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 16.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 odnośnie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której ma być realizowana operacja oraz o wysokości pomocy dla JSFP
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (szkoła nauki jazdy) oraz  budowy placu zabaw, boiska sportowego i wyposażenia istniejącej juz świetlicy
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 15.12.2016 r. w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez JSFP Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 13.12.2016 r. w zakresie poddziałania 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez Stowarzyszenie
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. ws wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (utworzenie autokomisu, transport osób)
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych, wydatkowaniu przyznanych środków oraz o różnicach cenowych rzeczy zakupionych deklarowanych w BP i na etapie realizacji projektu
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 09.12.2016 r. ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. ws. interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. ws. pomocy de minimis Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 08.12.2016 r. - doprecyzowanie odpowiedzi ARiMR z dnia 21.09.2016 r. Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 24.11.2016 r. w zakresie poddziałania 19.2. Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 24.11.2016 r. dotyczące kodów PKD - gospodarka magazynowa Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 24.11.2016 r. dotyczące kodów PKD - rozwijanie działalności gospodarczej Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 23.11.2016 r. dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 10.11.2016 r. ws. JSFP będacych grantobiorcami Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 07.11.2016 r. ws. metody "zaprojektuj-wybuduj" Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 04.11.2016 r. ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 - strona internetowa Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 03.11.2016 r. ws. możliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 - warsztat samochodowy Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 19.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy JSFP Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 19.10.2016 r. dotyczące EFEKTU DEADWEIGHT oraz podejmowania działalności gospodarczej - budowa hali na wynajem Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 18.10.2016 r. dotyczące zakładania działalności - budowa stajni Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 06.10.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 06.10.2016 r. dotyczące rozwijania działalności gospodarczej Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. ws. postanowień zawartych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy JSFP  Pobierz PDF
 Wyjaśnienia ARiMR z dnia 05.10.2016 r. dotyczące przyznawania pomocy dla małych przedsiębiorstw  Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 29.09.2016 r. w zakresie poddziałania 19.2. dotyczące zatrudniania osób współpracujących
Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 29.09.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 21.09.2016 r. dotyczące m.in. kosztów planowanych do poniesienia w ramach premii Pobierz PDF

Wyjaśnienia ARiMR z dnia 13.09.2016 r. dotyczące kosztów kwalifikowalnych środków transportu

Pobierz PDF
Wyjaśnienia ARiMR z dnia 23.11.2016 r. dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza Pobierz PDF

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji