"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Spotkania informacyjne online dotyczące …

Spotkania informacyjne (on-line) dotyczące planowanego naboru na podejmowanie działalności gospodarczej - w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 10:00 orazw dniu 16.03.2023 r. o godzinie 15:00

Read more

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zapr…

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza do aplikowania o dofinansowanie na realizację lokalnych inicjatyw w ramach konkursu grantowego Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023

Read more
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Read more

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 10.01.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Read more

Nowe granty, nowe możliwości!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej z terenów wiejskich powiatu Żywieckiego na spotkanie informacyjne dotyczące dwóch planowanych  projektów grantowych tj.  WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA oraz AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Na spotkaniu, które odbędzie się 30 września 2022 r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w Sali Kominkowej Zamku w Łodygowicach, zostaną omówione kwestie dotyczące:

- zakresu tematycznego projektów grantowych,

- warunków ubiegania się o wsparcie w ramach grantów,

- warunków przyznania pomocy,

- procedury oceny i wyboru grantobiorców,

- dokumentów aplikacyjnych.

Wsparcie w postaci grantów w wysokości nie wyższej niż 50 tys. zł będzie można pozyskać:

- w projekcie grantowym WYDARZENIA PROPAGUJĄCE ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA na działania zmierzające do promocji i organizacji aktywnego trybu życia, podniesienia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

- w projekcie grantowym AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM na działania zmierzające do podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - projekty nastawione na aktywizację społeczną i zawodową, integrację grup defaworyzowanych.

Potwierdź swoją obecność na spotkaniu informacyjnym:

- poprzez formularz internetowy;

- telefonicznie (tel. +48 33 475 48 21, tel. kom. +48 570 754 821);

- mailowo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" pod nr tel. 33 475 48 21/570 754 821.

 

06.10.2022 r.

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla Grantobiorców, które odbyło się w dniu 30.09.2022 r.:

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla Grantobiorców_nabór nr 1/2022/G oraz 2/2022/G

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more