"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 10.01.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Read more
Wschód słońca z widokiem na góry

Zmiana godzin pracy biura Stowarzyszenia…

 Od 1 października 2022 r. następuje zmiana godzin pracy Biura Stowarzyszenia.

Read more

Spotkanie informacyjne nt. planowanych d…

Nowe granty, nowe możliwości! Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach planowanych Projektów grantowych!

Read more

Spotkanie robocze dot. tworzenia Lokalne…

Zapraszamy na spotkanie robocze dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Read more

Zapraszamy na spotkanie robocze dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027!

 

Spotkanie robocze dot. LSR, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele środowisk opiniotwórczych oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorców jak i samorządów, działających na obszarze „Żywieckiego Raju”, będzie miało na celu podsumowanie przygotowań: zebranie informacji i opinii o słuszności przyjętego przez LGD kierunku działań – prawidłowości określenia celów LSR i budżetu na realizację tych celów oraz zaprezentowania wyników prac tworzenia LSR.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR.

 

Spotkanie robocze odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 14:00 

(rejestracja uczestników od godz. 9:30) 

w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6.

 

Potwierdź swoją obecność na spotkaniu roboczym:

- poprzez formularz internetowy;

- telefonicznie (tel. +48 33 475 48 21, tel. kom. +48 570 754 821);

- mailowo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Plakat informacyjny

Zaproszenie ogólne

 

 

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 "Wsparcie przygotowawcze II" objętego PROW na lata 2014-2020.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more