"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie...

Read more

Kultura gór "Żywieckiego Raju"…

Na terenie "Żywieckiego Raju", ruszają realizacje projektów grantowych!

Read more

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Read more

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Read more

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Read more
There is no translation available.

 

W dniu 29 maja 2018 r. zakończony został nabór wniosków nr 1/2018

na przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru
LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Dofinansowanie otrzymają 24 operacje w kwocie 70 000 zł każda.

W ramach naboru zostało złożonych 40 wniosków o dofinansowanie.

 

 

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

31-07-2018

Konkurs na najlepszą potrawę regionalną …

Publikujemy wyniki konkursu na najlepszą potrawę regionalną Żywieckiego Raju

Read more

17-07-2018

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie...

Read more

10-07-2018

Kultura gór "Żywieckiego Raju"…

Na terenie "Żywieckiego Raju", ruszają realizacje projektów grantowych!

Read more

09-07-2018

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Read more

26-06-2018

Informacja dla wnioskodawców z naboru 1/…

Informacja dla wnioskodawców z naboru 1/2018, na przedsięwzięcie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Read more

25-06-2018

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Read more

19-06-2018

Festiwal Smaku - Kęty 17 czerwca 2018

Festiwal Smaku - Kęty 17 czerwca 2018 - „Kulinarne Unikaty Chałup – Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA

Read more

25-05-2018

Podsumowanie punktowanych spotkań konsul…

Podsumowanie punktowanych spotkań konsultacyjnych w naborze 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej

Read more
Wszystkie aktualności
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more