"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."
Wschód słońca z widokiem na góry

Zmiana godzin pracy biura Stowarzyszenia…

 Od 1 października 2022 r. następuje zmiana godzin pracy Biura Stowarzyszenia.

Read more

Spotkanie informacyjne nt. planowanych d…

Nowe granty, nowe możliwości! Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem grantów w ramach planowanych Projektów grantowych!

Read more

Spotkanie robocze dot. tworzenia Lokalne…

Zapraszamy na spotkanie robocze dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Read more
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 9.08.2022…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Read more

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach  Akademii Przedsiębiorczości!

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD „Żywiecki Raj” tj. gminy Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (10-15 osób na każde szkolenie). W ramach projektu przewidzianych jest 5 szkoleń z zakresu:
- marketingu (2 dni szkoleniowe po ok. 6h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie),
- tworzenia stron internetowych dla osób prowadzących działalność (3 dni szkoleniowe po ok. 8h),
- odporności psychicznej (1 dzień szkoleniowy ok. 9h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie),
- przedsiębiorczości (2 dni szkoleniowe po ok. 8h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie),
- kompetencji miękkich i komunikacji (2 dni szkoleniowe po ok. 6h, indywidualne konsultacje z trenerem 10h/szkolenie).

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

- marketing 16-17 listopada 2021 r.,
- tworzenie stron internetowych dla osób prowadzących działalność 19-21 listopada 2021 r.,
- odporności psychicznej 26 listopada 2021 r.,
- przedsiębiorczości 27 listopada 2021 r. oraz 4 grudnia 2021 r.,
- kompetencji miękkich i komunikacji 29-30.11.2021 r.

 

Szczegółowe informacje:

Akademia Przedsiebiorczosci 2021

Zapisy:

Rejestracja

Akademia Przedsiebioczrosci

 

LOGOTYPY

Operacja pod nazwą Inkubator przedsiębiorczości, której celem jest promowanie postaw przedsiębiorczości, wzmacnianie kompetencji przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej poprzez pakiet szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more