"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2011 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Read more

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – au…

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. tj. piątek o godz. 13.00 w formule online na platformie Microsoft Teams, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” dotyczące weryfikacji wyników...

Read more

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - dot…

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej, gastronomicznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności.

Read more

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r. tj. nabór nr 2/2021 w zakresie...

Read more
There is no translation available.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 marca 2020 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w ramach naboru: 1/2021 Rozwój działalności gospodarczej i 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Plan posiedzenia wraz z jego porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady, przywitanie obecnych.
 2. Sprawdzenie quorum i zdolności Rady do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej, w tym jej przewodniczącego.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Analiza i ewentualna aktualizacja rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, ocena wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru: 1/2021 Rozwój działalności gospodarczej

  1. Prezentacja syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy według kolejności ich złożenia do biura LGD,
  2. Złożenie przez członków Rady stosownych oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących każdego omawianego wniosku o przyznanie pomocy,
  3. Przeprowadzenie procedury ewentualnego wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru konkretnego wniosku o przyznanie pomocy,
  4. Dyskusja nad każdym wnioskiem o przyznanie pomocy,
  5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, co do każdego wniosku o przyznanie pomocy,
  6. Utworzenie listy rankingowej wraz ze wskazaniem informacji, które zadania mieszczą się w limicie dostępnych środków, przyjęcie pojedynczych uchwał.
 6. Analiza i ewentualna aktualizacja rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, ocena wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru: 2/2021 Podjęcie działalności gospodarczej,
 1. Prezentacja syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy według kolejności ich złożenia do biura LGD,
 2. Złożenie przez członków Rady stosownych oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących każdego omawianego wniosku o przyznanie pomocy,
 3. Przeprowadzenie procedury ewentualnego wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru konkretnego wniosku o przyznanie pomocy,
 4. Dyskusja nad każdym wnioskiem o przyznanie pomocy,
 5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, co do każdego wniosku o przyznanie pomocy,
 6. Utworzenie listy rankingowej wraz ze wskazaniem informacji, które zadania mieszczą się w limicie dostępnych środków, przyjęcie pojedynczych uchwał,

7. Analiza i ewentualna aktualizacja rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, ocena wniosku o dofinansowanie operacja własna pn. Akademia przedsiębiorczości,

 1. Prezentacja wniosku o dofinansowanie – operacja własna pn. Akademia przedsiębiorczości,
 2. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji z uwagi na rozkład grup interesu,
 3. Dyskusja nad wnioskiem,
 4. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, co do każdego wniosku,

8. Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania,

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie posiedzenia.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

 • zmge
 • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more