"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konferencja LINC 2022

W dniach 21-23 czerwca 2022 r. w miejscowości Loučná nad Desnou w kraju ołomunieckim w Czechach odbyła się konferencja LINC 2022. 

Czytaj więcej
Plakat informujący o II Konferencji Wodnej na Żywiecczyźnie

II Konferencja Wodna na Żywiecczyźnie

Retencja na terenach górskich. II Konferencja Wodna Koalicji Dbamy o wodę odbędzie się 29 czerwca w Żywcu!

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 09…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09 czerwca 2022 r. tj. czwartek o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Czytaj więcej
Wschód słońca z widokiem na góry

Zmiana godzin pracy biura Stowarzyszenia…

 Od 1 czerwca 2022 r. następuje zmiana godzin pracy Biura Stowarzyszenia.

Czytaj więcej
Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 2/2022

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. W celu potwierdzenia za zgodność oryginałów przez pracowników biura, konieczne jest okazanie oryginałów tych dokumentów.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz wersji elektronicznej (płyta CD/DVD/inny elektroniczny nośnik danych) w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. w godzinach od 8:00-15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, adres: ul. Królowej Jadwigi 6, 34–325 Łodygowice bezpośrednio, co oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tzw. skrytka ePUAP) w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022r. do godz. 23:59. O terminowości złożenia wniosku decyduje data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Potwierdzeniem jego dostarczeniadla Wnioskodawcy jest automatycznie utworzone urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wystawione przez Urząd Marszałkowski, które Wnioskodawca otrzymujena skrytkę e-PUAP z której przesłał wniosek.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji