"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na otwarcie nowej firmy w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej o zapoznanie się z materiałami ze spotkania online, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2020 r.

Końcem grudnia 2020 r. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" planuje ogłoszenie naboru na przedsięwzięcie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Pod linkiem ARiMR znajdziecie Państwo dokumenty aplikacyjne dla przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej do pobrania z części II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie) - wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, które niestety nie zostały jeszcze zaktualizowane pod nowelizację Rozporządzenia z dnia 10 września 2020r. Do wglądu jest również formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania.

 

 

Załączniki:

PREZENTACJA - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów. Szczegółowe informacje nt. sposobu wypełniania znajdą Państwo pod INFO WPIS DO EWIDENCJI

Rozporządzenie MRIRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie MRIRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji