"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Przypomnienie - Zaproszenie na konferenc…

Przypomnienie - Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt Marka turystyczna Żywiecki Raj

Czytaj więcej

Nowe otwarcie Żywieckiego Raju – stawiam…

  Nowe otwarcie Żywieckiego Raju – stawiamy na turystykę!

Czytaj więcej

Wizyta studyjna do Krakowa pn. „Dobre pr…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na bezpłatną wizytę studyjną do Krakowa pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI”, przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...

Czytaj więcej

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w r…

W dniu 19 lutego 2019 roku w sali kominkowej w Zamku w Łodygowicach przeprowadzony został warsztat refleksyjny, na temat realizacji LSR i działań LGD w 2018 roku.

Czytaj więcej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych prowadzony jest rejestr doradztwa, w którym odnotowana jest data, godzina, czas doradztwa zgodnie z kolejnością przeprowadzanych konsultacji. Rejestr ten wraz z całą dokumentacją dotyczącą naboru wniosków zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego jak i Radzie oceniającej wnioski. Nie ma zatem konieczności załączania do wniosków o przyznanie pomocy kart doradztwa wydanych podczas konsultacji z pracownikiem Biura.

Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika).

W DNIU 29 MAJA 2018R. O GODZ. 15.00 UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY!!!

Wnioski w ramach ogłoszonych naborów po tym terminie nie będą przyjmowane!

W związku z dużą ilością konsultowanych wniosków uprzedzamy o możliwości znacznego oczekiwania na zarejestrowanie wniosku w ostatnim dniu naboru. Podczas przyjęcia wniosku pracownik Biura zobowiązany jest zweryfikować ilość załączników, potwierdzić zgodność oryginału kopii dokumentów, sprawdzić zawartość płyty CD/DVD, uzupełnić dane identyfikacyjne LGD na pierwszej stronie wniosku, wydać wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku/potwierdzić na kopii wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę złożenie wniosku.

Składany wniosek o przyznanie pomocy powinien być kompletny! Po złożeniu wniosku nie ma możliwości uzupełniania dokumentów ani wprowadzania zmian w złożonej dokumentacji konkursowej. Cała dokumentacja konkursowa jest skanowana i oceniania na poziomie LGD poprzez aplikację do obsługi wniosków.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy o:

- przygotowanie dokumentacji konkursowej w dwóch skoroszytach – oryginał i kopia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz płytą CD/DVD dołączoną do oryginału wniosku. Prosimy, aby części składowe dokumentacji konkursowej wydrukowane jednostronnie, wpiąć bezpośrednio w skoroszyt, tzn. nie wkładać do folijek,

- załączniki należy ułożyć wg kolejności zgodnie z wykazem załączników we wniosku. Na trzecim egzemplarzu przedstawionym przez wnioskodawcę pracownik Biura LGD potwierdza złożenie wniosku. Przypominamy, iż na wnioskodawcy ciąży obowiązek przechowywania całego kompletu dokumentacji przez okres 5 lat od daty płatności końcowej,

- płyta CD/DVD powinna zostać opisana co najmniej imieniem i nazwiskiem/nazwą wnioskodawcy lub tytułem wniosku. Na płycie CD/DVD ma znajdować się wniosek w wersji elektronicznej o przyznanie pomocy. Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx.

-oryginały dokumentów w celu potwierdzenia polecamy przynieść na spotkanie konsultacyjne

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji