"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie...

Czytaj więcej

Kultura gór "Żywieckiego Raju"…

Na terenie "Żywieckiego Raju", ruszają realizacje projektów grantowych!

Czytaj więcej

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych prowadzony jest rejestr doradztwa, w którym odnotowana jest data, godzina, czas doradztwa zgodnie z kolejnością przeprowadzanych konsultacji. Rejestr ten wraz z całą dokumentacją dotyczącą naboru wniosków zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego jak i Radzie oceniającej wnioski. Nie ma zatem konieczności załączania do wniosków o przyznanie pomocy kart doradztwa wydanych podczas konsultacji z pracownikiem Biura.

Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika).

W DNIU 29 MAJA 2018R. O GODZ. 15.00 UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY!!!

Wnioski w ramach ogłoszonych naborów po tym terminie nie będą przyjmowane!

W związku z dużą ilością konsultowanych wniosków uprzedzamy o możliwości znacznego oczekiwania na zarejestrowanie wniosku w ostatnim dniu naboru. Podczas przyjęcia wniosku pracownik Biura zobowiązany jest zweryfikować ilość załączników, potwierdzić zgodność oryginału kopii dokumentów, sprawdzić zawartość płyty CD/DVD, uzupełnić dane identyfikacyjne LGD na pierwszej stronie wniosku, wydać wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku/potwierdzić na kopii wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę złożenie wniosku.

Składany wniosek o przyznanie pomocy powinien być kompletny! Po złożeniu wniosku nie ma możliwości uzupełniania dokumentów ani wprowadzania zmian w złożonej dokumentacji konkursowej. Cała dokumentacja konkursowa jest skanowana i oceniania na poziomie LGD poprzez aplikację do obsługi wniosków.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy o:

- przygotowanie dokumentacji konkursowej w dwóch skoroszytach – oryginał i kopia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz płytą CD/DVD dołączoną do oryginału wniosku. Prosimy, aby części składowe dokumentacji konkursowej wydrukowane jednostronnie, wpiąć bezpośrednio w skoroszyt, tzn. nie wkładać do folijek,

- załączniki należy ułożyć wg kolejności zgodnie z wykazem załączników we wniosku. Na trzecim egzemplarzu przedstawionym przez wnioskodawcę pracownik Biura LGD potwierdza złożenie wniosku. Przypominamy, iż na wnioskodawcy ciąży obowiązek przechowywania całego kompletu dokumentacji przez okres 5 lat od daty płatności końcowej,

- płyta CD/DVD powinna zostać opisana co najmniej imieniem i nazwiskiem/nazwą wnioskodawcy lub tytułem wniosku. Na płycie CD/DVD ma znajdować się wniosek w wersji elektronicznej o przyznanie pomocy. Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx.

-oryginały dokumentów w celu potwierdzenia polecamy przynieść na spotkanie konsultacyjne

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji