"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

„Nie bój się pomagać - ratuj życie, to p…

Projekt złożony przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "żywiecki Raj" w II etapie programu "Decydujesz, pomagamy"

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców, poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD propozycje zmiany kryteriów wyboru.

Czytaj więcej

Prośba o wypełnienie ankiety

W związku z planowaną coroczną ewaluacją podejmowanych przez nas działań, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - edycja…

Spotkanie informacyjne dotyczące Programów: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (edycja 2019) oraz Rozwój Organizacji Obywatelskich, za nami.

Czytaj więcej

Spotkanie „Fundusze na rozpoczęcie dzia…

Zapraszenie na BEZPŁATNE Szkolenie „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej", organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej

18 kwietnia br, w Krakowie, pomiędzy Partnerami:

-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Podbabiogórze”
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
-Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy, na realizację projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulinarnego i promocja kuchni regionalnej poprzez:

-wydanie przewodnika kulinarnego zawierającego również mapę pn. „Kulinarne Smaki Czterech Krain” wraz z przepisami kulinarnymi,

-warsztaty kulinarne z przygotowaniem potraw regionalnych na obszarze każdego Partnera Projektu,

-degustacja wraz z prezentacją potraw regionalnych LGD podczas imprez kulturalnych,

-utworzenie i oznakowanie „Szlaku Kulinarnego” pod nazwą „Kulinarne Dziedzictwo Kulturowe”. Szlak ma łączyć lokalnych przedsiębiorców promujących i proponujących w menu potrawy stricte regionalne. Dla restauratorów przewidziany jest konkurs „Kulinarne powroty – smaki czterech regionów”.

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji