"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Czytaj więcej

Formularz informacji przedstawianych prz…

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie zakładania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w...

Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje roboczej wersj…

Zapraszamy na konsultacje roboczej wersji wniosku i biznesplanu w naborze na Podejmowanie działalności gospodarczej. Jednocześnie przypominany, że punkty za spotkanie konsultacyjne możliwe są do uzyskania do 24 maja 2018 (zgodnie z...

Czytaj więcej

"Kulinarne Unikaty Chałup - Nowości…

Projekt współpracy "Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją" - KUCHNIA, PODPISANY

Czytaj więcej

18 kwietnia br, w Krakowie, pomiędzy Partnerami:

-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Podbabiogórze”
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
-Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy, na realizację projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulinarnego i promocja kuchni regionalnej poprzez:

-wydanie przewodnika kulinarnego zawierającego również mapę pn. „Kulinarne Smaki Czterech Krain” wraz z przepisami kulinarnymi,

-warsztaty kulinarne z przygotowaniem potraw regionalnych na obszarze każdego Partnera Projektu,

-degustacja wraz z prezentacją potraw regionalnych LGD podczas imprez kulturalnych,

-utworzenie i oznakowanie „Szlaku Kulinarnego” pod nazwą „Kulinarne Dziedzictwo Kulturowe”. Szlak ma łączyć lokalnych przedsiębiorców promujących i proponujących w menu potrawy stricte regionalne. Dla restauratorów przewidziany jest konkurs „Kulinarne powroty – smaki czterech regionów”.

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji