"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie...

Czytaj więcej

Kultura gór "Żywieckiego Raju"…

Na terenie "Żywieckiego Raju", ruszają realizacje projektów grantowych!

Czytaj więcej

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU…

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 29 maja 2018 r. (wtorek) informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie...

Czytaj więcej

18 kwietnia br, w Krakowie, pomiędzy Partnerami:

-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Podbabiogórze”
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
-Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy, na realizację projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulinarnego i promocja kuchni regionalnej poprzez:

-wydanie przewodnika kulinarnego zawierającego również mapę pn. „Kulinarne Smaki Czterech Krain” wraz z przepisami kulinarnymi,

-warsztaty kulinarne z przygotowaniem potraw regionalnych na obszarze każdego Partnera Projektu,

-degustacja wraz z prezentacją potraw regionalnych LGD podczas imprez kulturalnych,

-utworzenie i oznakowanie „Szlaku Kulinarnego” pod nazwą „Kulinarne Dziedzictwo Kulturowe”. Szlak ma łączyć lokalnych przedsiębiorców promujących i proponujących w menu potrawy stricte regionalne. Dla restauratorów przewidziany jest konkurs „Kulinarne powroty – smaki czterech regionów”.

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji