"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

BEE FRIENDS/Przyjaciele pszczół

BEE FRIENDS/Przyjaciele pszczół - projekt współpracy rozpoczęty

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 7 grudnia 2018 r. tj. piątek o godz. 13.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naborów: Turystyka Dziedzictwa „Żywieckiego Raju” nr 5/2018/G...

Czytaj więcej

Podsumowanie wizyty studyjnej w dniach 1…

Wymiana doświadczeń, wzrost wiedzy oraz inspiracje do dalszego działania to najcenniejsze efekty wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI” organizowanej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie na zlecenie LGD...

Czytaj więcej

Wizyta studyjna do Krakowa pn. „Dobre pr…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na bezpłatną wizytę studyjną do Krakowa pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI”, przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...

Czytaj więcej

Marka turystyczna "Żywiecki Raj…

Spotkanie inaugurujące cykl wydarzeń mających na celu stworzenie marki turystycznej "Żywiecki Raj".  

Czytaj więcej

Szanowni Państwo!

 

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016 - 2023 przewidują konsultacje proponowanych zmian, po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez Radę LGD, z mieszkańcami obszaru LGD.

Proces konsultacji Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 przebiegał następująco:

06.03.2018r. – uchwała Zarządu o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 oraz Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru grantobiorców,

07.03.2018r. – uzyskanie pozytywnej opinii Rady LGD „Żywiecki Raj” w przedmiocie zmiany lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwój działalności gospodarczej”, kryteriów wyboru grantobiorców,

08.03.2018r. publikacja propozycji zmiany Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru grantobiorców oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl,

23.03.2018r. – zakończenie konsultacji społecznych,

09.04.2018r. – uchwalenie przez Zarząd zmian Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru grantobiorców oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - POBIERZ

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” w dniu 9 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przyjęto zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023, uchwałą nr 8/2018 zatwierdzono zmiany Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” w tym Lokalnych kryteriów wyboru oraz Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w tym kryteriów wyboru grantobiorców.

Zarząd zaakceptował propozycję zmian, w brzmieniu załączonym poniżej.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj”

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

w tym:

KRYTERIA dla przedsięwzięcia podejmowanie działalności gospodarczej

KRYTERIA wyboru grantobiorców

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji