"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Lokalny Punkt Informacyjny, zaprasza na …

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie...

Czytaj więcej

Kultura gór "Żywieckiego Raju"…

Na terenie "Żywieckiego Raju", ruszają realizacje projektów grantowych!

Czytaj więcej

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

Szanowni Państwo!

 

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach dotyczących Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016 - 2023 przewidują konsultacje proponowanych zmian, po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez Radę LGD, z mieszkańcami obszaru LGD.

Proces konsultacji Lokalnych kryteriów wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 przebiegał następująco:

06.03.2018r. – uchwała Zarządu o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 oraz Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru grantobiorców,

07.03.2018r. – uzyskanie pozytywnej opinii Rady LGD „Żywiecki Raj” w przedmiocie zmiany lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwój działalności gospodarczej”, kryteriów wyboru grantobiorców,

08.03.2018r. publikacja propozycji zmiany Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru grantobiorców oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl,

23.03.2018r. – zakończenie konsultacji społecznych,

09.04.2018r. – uchwalenie przez Zarząd zmian Lokalnych kryteriów wyboru, kryteriów wyboru grantobiorców oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - POBIERZ

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” w dniu 9 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przyjęto zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023, uchwałą nr 8/2018 zatwierdzono zmiany Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” w tym Lokalnych kryteriów wyboru oraz Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w tym kryteriów wyboru grantobiorców.

Zarząd zaakceptował propozycję zmian, w brzmieniu załączonym poniżej.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj”

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

w tym:

KRYTERIA dla przedsięwzięcia podejmowanie działalności gospodarczej

KRYTERIA wyboru grantobiorców

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji