"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Przypomnienie - Zaproszenie na konferenc…

Przypomnienie - Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt Marka turystyczna Żywiecki Raj

Czytaj więcej

Nowe otwarcie Żywieckiego Raju – stawiam…

  Nowe otwarcie Żywieckiego Raju – stawiamy na turystykę!

Czytaj więcej

Wizyta studyjna do Krakowa pn. „Dobre pr…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na bezpłatną wizytę studyjną do Krakowa pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI”, przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...

Czytaj więcej

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego w r…

W dniu 19 lutego 2019 roku w sali kominkowej w Zamku w Łodygowicach przeprowadzony został warsztat refleksyjny, na temat realizacji LSR i działań LGD w 2018 roku.

Czytaj więcej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” przyjął Uchwałę nr 8/2018 w sprawie zmiany Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023. Przyjęcie tej Uchwały zakończyło proces zmian w Lokalnych kryteriach wyboru. Zapraszamy zatem do zapoznania się z treścią zaktualizowanych Kryteriów w kontekście zbliżającego się naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

Aktualizacja dotyczyła w szczególności:

 

- dla przejrzystości weryfikacji miejsca zamieszkania w ramach kryterium I Miejsce zamieszkania został usunięty zapis dotyczący dokumentów na podstawie, których dokonuje się weryfikacji miejsca zamieszkania. Dokumenty te stanowią obowiązkowe załączniki do WoPP natomiast weryfikacja spełnienia tego kryterium będzie dokonywana na podstawie adresu wskazanego w dowodzie osobistym lub Zaświadczeniu z Właściwej Ewidencji Ludności,

 

- wprowadzenie w ramach kryterium IV Doradztwo biura zastrzeżenia, że punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca skorzysta z doradztwa nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków.

 

Zaktualizowane Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej:

 

Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji