"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

BEE FRIENDS/Przyjaciele pszczół

BEE FRIENDS/Przyjaciele pszczół - projekt współpracy rozpoczęty

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 7 grudnia 2018 r. tj. piątek o godz. 13.00, dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naborów: Turystyka Dziedzictwa „Żywieckiego Raju” nr 5/2018/G...

Czytaj więcej

Podsumowanie wizyty studyjnej w dniach 1…

Wymiana doświadczeń, wzrost wiedzy oraz inspiracje do dalszego działania to najcenniejsze efekty wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI” organizowanej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie na zlecenie LGD...

Czytaj więcej

Wizyta studyjna do Krakowa pn. „Dobre pr…

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na bezpłatną wizytę studyjną do Krakowa pn. „Dobre praktyki FIRMY-IDEI”, przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...

Czytaj więcej

Marka turystyczna "Żywiecki Raj…

Spotkanie inaugurujące cykl wydarzeń mających na celu stworzenie marki turystycznej "Żywiecki Raj".  

Czytaj więcej

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” przyjął Uchwałę nr 8/2018 w sprawie zmiany Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023. Przyjęcie tej Uchwały zakończyło proces zmian w Lokalnych kryteriach wyboru. Zapraszamy zatem do zapoznania się z treścią zaktualizowanych Kryteriów w kontekście zbliżającego się naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

Aktualizacja dotyczyła w szczególności:

 

- dla przejrzystości weryfikacji miejsca zamieszkania w ramach kryterium I Miejsce zamieszkania został usunięty zapis dotyczący dokumentów na podstawie, których dokonuje się weryfikacji miejsca zamieszkania. Dokumenty te stanowią obowiązkowe załączniki do WoPP natomiast weryfikacja spełnienia tego kryterium będzie dokonywana na podstawie adresu wskazanego w dowodzie osobistym lub Zaświadczeniu z Właściwej Ewidencji Ludności,

 

- wprowadzenie w ramach kryterium IV Doradztwo biura zastrzeżenia, że punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca skorzysta z doradztwa nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków.

 

Zaktualizowane Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej:

 

Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji