"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Lokalny Punkt Informacyjny, zaprasza na …

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 14 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. tj. nabór nr 1/2018 w zakresie...

Czytaj więcej

Kultura gór "Żywieckiego Raju"…

Na terenie "Żywieckiego Raju", ruszają realizacje projektów grantowych!

Czytaj więcej

Umowy z grantobiorcami podpisane w ramac…

W dniu 6 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantów, na łączną kwotę pomocy 299 986 zł w ramach...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 10…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 lipca 2018 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” przyjął Uchwałę nr 8/2018 w sprawie zmiany Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023. Przyjęcie tej Uchwały zakończyło proces zmian w Lokalnych kryteriach wyboru. Zapraszamy zatem do zapoznania się z treścią zaktualizowanych Kryteriów w kontekście zbliżającego się naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

Aktualizacja dotyczyła w szczególności:

 

- dla przejrzystości weryfikacji miejsca zamieszkania w ramach kryterium I Miejsce zamieszkania został usunięty zapis dotyczący dokumentów na podstawie, których dokonuje się weryfikacji miejsca zamieszkania. Dokumenty te stanowią obowiązkowe załączniki do WoPP natomiast weryfikacja spełnienia tego kryterium będzie dokonywana na podstawie adresu wskazanego w dowodzie osobistym lub Zaświadczeniu z Właściwej Ewidencji Ludności,

 

- wprowadzenie w ramach kryterium IV Doradztwo biura zastrzeżenia, że punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca skorzysta z doradztwa nie później niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków.

 

Zaktualizowane Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej:

 

Lokalne kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji